Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3536O • ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Παραδίδεται
τον Ιούνιο το
κολυµβητήριο

∆ιπλή θωράκιση

>> ΣΕΛ. 4

ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

"Κρασί - Μέλι Λάδι και Ελιά"

Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Πετρούπολης,
Βαγγέλης Σίµος προχώρησαν στην
υπογραφή δύο Προγραµµατικών Συµβάσεων για την υλοποίηση σηµαντικών έργων στον ∆ήµο Πετρούπολης,
τα οποία χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας.
Συγκεκριµένα, υπεγράφη Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο την
«Κατασκευή δρόµων από µπετόν σε
οδούς µε έντονη κατωφέρεια του ∆ή-

µου Πετρούπολης», προ πολογισµού
451.628 ευρώ. Οι παρεµβάσεις αφορούν στην κατασκευή – ανακατασκευή δρόµων σε οδούς πλακοστρωµένους ή ασφαλτοστρωµένους µε έντονη κλίση κατωφέρειας, προκειµένου να βελτιωθεί η πρόσφυση του
οδοστρώµατος µε γνώµονα την
ασφάλεια οδηγών και πεζών.
Ακολούθως, υπέγραψαν Προγραµµατική Σύµβαση για την εκτέλεση του
έργου «Αποκαταστάσεις ζηµιών από

>> ΣΕΛ. 3

Θερινό
Πρόγραµµα
Ηµερήσιας
∆ηµιουργικής
Απασχόλησης
∆ήµου Ιλίου

ΘΡΥΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΒΟΛΕ ΣΤΗΝ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

«Κάρφωσαν» τη βία

>> ΣΕΛ. 8

«Να κλείσει άµεσα
η χωµατερή της Φυλής»
Ο δήµος Πετρούπολης µε ανακοίνωσή του καλεί τον λαό της πόλης σε
µαζική συµµετοχή στην κινητοποίηση που διοργανώνει στο ΧΥΤΑ Φυλής την Τετάρτη 21 Ιούνη.

>>ΣΕΛ. 6

>>ΣΕΛ. 6

Ξεκίνησαν οι εγγραφές

πληµµύρες και αποτρεπτικές επεµβάσεις στον ∆ήµο Πετρούπολης», προπολογισµού 178.461 ευρώ.
Πρόκειται για αντιπληµµυρικό έργο
για την αποκατάσταση των ζηµιών
από τις εκτεταµένες καταστροφές
που προκλήθηκαν µετά την ισχυρή
βροχόπτωση της 22ης Οκτωβρίου
2015, αποτρέποντας µεγαλύτερες ζηµιές σε περίπτωση νέων έντονων καιρικών φαινοµένων.

>>ΣΕΛI∆Α 7

Μεγάλη γιορτή
ανακύκλωσης
Μεγάλη Γιορτή
Ανακύκλωσης
διοργανώθηκε από τον
∆ήµο Αγίων Αναργύρων –
Καµατερού και την
«Ανταποδοτική
Ανακύκλωση» στο «Πάρκο
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και
Ανακύκλωσης».

>>ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα