Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖΑΡΕΤΣΟΥΣ
Νέος εξοπλισμός κατά της
Φεστιβάλ φαγητού με γεύσεις
δυσοσμίας στη δυτική Θεσσαλονίκη
από 40 χώρες στην Καλαμαριά
Αυθεντικές γεύσεις
wτrγίςαπό 40 διαφορετικxyoρες
του μου, θα τι
δυνατότητ
Σην αναβάθμιση του Σταθμού ΜέτρησηςAέριων Ρίπων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κορδελιού του Δήμου
μάσουνoιεπισκέπτες που βρε0οντιν Κυριακή
ουνίου, στην Πλα Αρετσoίς ΣΕΛ 12
Κορδελιοί-Ε
προχώρησε η ΠΚΜ ΣΕΑ3
με σύγχρονη λεκτρον
ΛΕΠΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11-6-2017 AP. ΦΥΛΛΟΥ 6854 ΕΤΟΣ 24ο www.typosthes.gr
ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΤΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΔΙΝΕΙΖΩΗ ΣΕΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΛΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙEΣΣΙΣΑΠΕ
Γερμανικές
Ζωντανεύουν Τρία
εταιρειες έρχονται
επενδύσεις
για διατηρητέα της Θεσσαλονίκης
Επιχειρημ
ημερίδ
με θέμα «Αν
μες Πηγές Ενέργειας
και Ενσωμάτωση στο Δίκτυο της Ελλά
ου θα πραγματοποιηθε
η την Τρίτη 20 Ιου
Hotel, διοργ
Ελληνογερμι
Εμπορ
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. ΣΕΛ
Κομμάπτης βιομηχανικής στορίαςτηςπόλης
ΣΕΑ 10
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Τρία διατηρητέα κτίρια της Αποτελούν κομμάτι της βιομηχα- ά ενισχύει και την άνοδο της
Αρχίζουν αιτήσεις για
Θεσσαλονίκης θα αποκτήσουν
νικής ιστορίας της πόλης, καθώς δυτικής Θεσσαλονίκης, σε μία
και πάλι ζωή. Πρόκειται για τα
περισσότερα από 100 χρόνια πριν
περιοχή που δημιουργεί συνθή
βρεφονηττακούς
κτίρια που βρίσκονται στο νέο
παρήγαγαν φωταέριο. Η «μετα
κες για την ανάδειξη της σε κατ
κτιριακό συγκρότημα της Περ
της κόμιση» ΠΚΜ δεν δίνει ζωή πολύ περισσότερο από αυτό που
σταθμούς του ΟΑΕΔ
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
μονάχα στα τρία αυτά κτίρια αλ
είναι σήμερα. ΣΕΛ 3
ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΚΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 43 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Αρνητική πρωτιά
Νέοι εργαζόμενοι πιάνουν δουλειά στολμάνmς Θεσσαλοmς
για την Ελλάδα
σε πλαστικές
σακούλες
ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
Ρωγμές εαπα
ρο 39
Ο Έλληνας π
κούλες ανά επίσκεψη στο Σουπερμάρ
Αυτός ο αριθμός
αντιστοιχεί σε περύτου
πλαστικές σακύλες κατά κεφαλήν μόνο από
το σουπερμάρκετ ή 2,9 δ
έτος συνολικά στη
χώρα έτος ΣΕΑ15
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Στις 24 Μ
Ανοφή συναυλα
α πρώτα δείγματα ρωγματω
πρανή
ρυχειου
για τον Σταύρο
ρατηρ
την την εβδομάδ
Στην πρόσληψη 43 ατόμ
άμηνες συμβάσε
ροχωρησε
έξαρση του φαινόμενου
Κουγουμπζή
Λιμέν
ΣΕΑ 12
ΣΕΛ 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα