Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3535O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

EΡΓΑ ΥΨΟΥΣ 9,4 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, ΑΛΙΜΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Γενικό «λίφτινγκ»
Σ

ηµαντικές παρεµβάσεις σε κεντρικούς
οδικούς άξονες της
Νότιας Αθήνας δροµολόγησε η Περιφέρεια Αττικής.
Ήδη στην προηγούµενη συνεδρίαση το περιφερειακό
συµβούλιο Αττικής ενέκρινε
δύο έργα και στην προσεχή
συνεδρίαση δροµολογεί
ακόµα ένα συνολικού προπολογισµού 9.356.850 ευρώ από ίδιους πόρους.
Όπως δήλωσε ο αρµόδιος
αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Καπάταης, ο οποίος εισηγήθηκε τα έργα, «η περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει
να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε µε στοχευµένες
παρεµβάσεις να βελτιώνει
την ασφάλεια των οδικών
αξόνων και την ποιότητα

Παγκόσµια Ηµέρα
Υγείας αφιερωµένη
στην Κατάθλιψη
>> ΣΕΛ. 7

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

«Να µετονοµαστεί
ο σταθµός «Άλιµος»
σε «Άλιµος –
Θουκυδίδης»»
>> ΣΕΛ. 5

Τι ανέφερε ο ∆ήµαρχος Καλλιθέας

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

Αγώνες µικτών οµάδων
των special olympics

>> ΣΕΛ. 7

«Ναι στην παραχώρηση
της καθαριότητας σε ιδιώτη»
Την ξεκάθαρη βούλησή του να εκχωρήσει σε ιδιώτη τις υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχουν σήµερα οι συµβασιούχοι, στην περίπτωση που το Κράτος
δεν του δώσει άλλη δυνατότητα από τον Ιανουάριο του 2018, αποκάλυψε ο
∆ήµαρχος Αλίµου Ανδρέας Κονδύλης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον
Επικοινωνία 94 FM.

>>ΣΕΛ. 6

>>ΣΕΛ. 4

Ηµέρα Μνήµης
της Γενοκτονίας
των Ποντίων

ζωής των πολιτών». Συγκεκριµένα εγκρίθηκε η διαπλάτυνση ενός βασικού οδικού
άξονα του δήµου Αγ. ∆ηµητρίου, µε µεγάλη επιβάρυνση και υπερτοπική κυκλοφορία, της λεωφόρου Αγ. ∆ηµητρίου (από Θεοµήτορος
έως Γράµµου), προ πολογισµού 5.385.000 ευρώ.
Επίσης, εγκρίθηκαν έργα
αποκατάστασης ή αντικατάστασης του οδοστρώµατος
σε εννέα δρόµους στο δήµο
Ελληνικού - Αργυρούπολης,
συνολικού προ πολογισµού
1.000.000 ευρώ.
Αναµένεται και η έγκριση
του έργου για την βελτίωση
του οδικού δικτύου στο δήµο Αλίµου, προ πολογισµού
2.971.850 ευρώ.

>>ΣΕΛI∆Α 8

Κορυφαίες στιγµές
πολιτισµού και αθλητισµού
Με µεγάλη επιτυχία
και µε την ένθερµη
συµµετοχή του κοινού
ολοκληρώθηκαν οι
τριήµερες εκδηλώσεις
«ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ 2017,»
αφιερωµένες στη
µνήµη του αγωνιστή
της ∆ηµοκρατίας,
Αλέξανδρου
Παναγούλη.

>>ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα