Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
I PIN
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΥΝΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 28ο.ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.334
Αριστεράς
Ελπιδοφopa
Εταιρείες και δίδακτρα
Μνημονaκόyκρι
στα τέσσερα χρόνια από
με το νομοσχέδιο για ΑΕΙ
των lvaiρέσεων
τομaupoστην ΕΡΤ
Τσίπρας-Καμμένος «Καλοί
στρατιώτες» ΝΑΤΟ καιΕΕ
Σrόλιο
Ο «γαλατάς
του ΣΥΡΙΖΑ
την αριστερή αργκό
ο «γαλατάς» ήταν ο
Διαδηλώσεις εναντίον
ασφαλίτες που ξημέ
ρωμα μπούκαραν στα σπίτια
Και έπιαναν αγωνιστές. Την
του άξονα Ελλάδας
Προηγούμενη Τετάρτη το βρά
Bu, στη Θεσσαλονίκη, οι σtτια
αγωνιστών κατά των πλαστηΚύπρου και Ισραήλ
ριασμών, συνδικαλιστών και
ων του ΝΑΡ και της
κτύπησαν τα ΚouΑΝΤΑΡΣΥΑ
δούνια, αλλά δεν ήταν
δέpος-Ηταν
έψαχναν τους
αστυνομικο που
αγωνιστές να τους πάρουν
στο Τμήμα αδι' uπόθεοίντουςx!
Οι εποχές και οι κυβερνήoεις
3.5, 22
αλλάζουν, αλλά η ανάγκη για
καταστολή και τρομοκράτηση
συνοδεύει πάντα την αντιλαϊκή θέμα
Συνέντευξη
πολιτική. Εφόoονη κυβέρνηΤο διαρκές πλιάτσικο των ιδιωτικοποιήσεων
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΑ εφαρμόζΕΙ
μνημονιακή αντιδραστική
πολιτική στον τομέα των
λεηλασία του δημόσι
ελευθεριών, δεν θα υπάρξει
πλούτου χωρίς τλος
anopάλληλο πρόγραμμα» αλλά
Και χωρίς όριο που
κοινωνικές
κληρωτισμού. Αυτό φανεράνουν απόπειρα Κοντονήγιο
εργατικά δικαιώματα,
ποινικοποίηση της άποψης στο
διαδίκτυο, η αταδίκη μαθητών
Η πορεία τους από τη
σε υποχρεωτική εργασία στο
δεκαετία του 90
Β.ΤΖΙΟΥΝΤTTΣΕΛΙ
Ρέθυμνο, η Εξοντωτικ
τη σημερινή μνημονοκή
μετώπιση Θεοφίλου
η καταΣτα
στην περιπτωση της Ηρtάννας
του Δημήτρη
ργή στη Γαλλία
Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους.