Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ψάχνεις είναι
Έστειλαν δυναμικό μήνυμα τίμησαν τα θύματα του
«Μπαμ» στην ΑΕ Σπάρτη
Ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στήριξης του mοκομε
Ολοκαυτώματος στον
Κλείνει στην ομάδα
στις σελίδες 12 & 13
Σπάρτης >σελ. 7
Αγ. Δημήτριο Ζάρακος σελ. 8
μεγάλος επενδυτής σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 1
Ιουνίου 2017 Ετος 21 ΙΑριθμός 5173ΙΤιμή φύλλου 0,50€IThλ 2731081253 Fax 2731081250
all infoOakonikos.g
lakonikos.g
Σύσκεψη Πολάκη- Αραχωβίτη Μπότσιου
41 θέσεις εργασίας
σε Δ. Σπάρτης
Επί τάπητος τα προβλήματα
Και ΕΦΑΛΑΚ
των μονάδων Wείας της
Προτεραιότητα στην TOMY Σπάρτης έναντι του ΚΥ Καστορείου δίνει Κυβέρνηση
Προσλήψεις με σύμβ
ύ δικαίου οριδιάρ
σμένου χρόν
τριών μηνών ανακοίνωσε ο
Δήμος Σπάρτης
και Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Ειδι
κότερα, ο Δήμος Σπάρτης έχ
ροκηρύξει 33 θέσεις εργα
άτομα
συγκεκριμένα
άτομα
Χειριστών
μάτων έργου (εκσκαφέα
φορτωτή Β' ομάδας Δ' τάξης)
τρία άτομ
ειδικότ
Χειριστών
Γεωργικών
Στο επίκεντρο του ενδιαφέρον
μείου Λακωνίας Σωτήρη Μπό- NMΣπάρτης τόσο με τ
προβλεαξη ιατρικού εξοπλισμού κα
Ελκυστήρων IT
ρ), οχτώ
τος βρέθηκαν γι
κόμα μ
σιου με τον αναπληρωτή
μόνιμο προσωπικό της
ΔΕ Οδηγών
προκήρυξης 7Κ, όσο και με ερ
20 άτομα
φορά τα προβλήματα που αντιυπουργό Υγείας Π. Πολάκη στο
σηλευτικών μονάδων Σπάρτης
ίζουν οι μονάδες Υγείας τραπέζι τέθηκαν ζητήματα σχε-γαζόμενους μ
Πρόγραμμα
Εργατών
Μολάων
υ προ
Πυροπρ
ίας για την κάτης Λακωνίας.
ά με την ομαλή λειτουργία γράμματος του ΟΑΕΔ ή με Δημοσίων Επενδύσεω
Κατά τη διάρκεια σύσκεψης των μονάδων
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο
παναπροκήρυξη θέσης ιατρού
λύψn αναγκών Πυρασφάλειας
Συγκεκριμένα αναγκαία κρίθη- τρόπο, καθώς καιn άμεση προ
στο υπουργείο Υγείας
για το ΚΥΚαστορίου και τη στεπυροπροστασίας του Δήμου
Σπάρτης
σμένη Τετάρτη, μεταξύ του β
κανn επιτάχυνση των διαδικα- κήρυξη μίας θέσης αναισθησιο- λέχωσή του με αγροτικούς
ίας Στ. Αρ
λευτή Λα
υ λόγου
NΜΜολά
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνnλευτικό
Ακτινολογικού Τμήματος της
Παράλληλα, συζητήθηκε η έν
προσωπικό. συνέχεια σελ 9
Και του διοικητή του Νοσοκο
ται να συμπληρώσουν σχε
τική αίτηση
να την
υποβάλουν μαζί με τα απαΣτη Σπάρτη
ραίτητα δικαιολογητικά
1.022 γυναίκες υπεβλήθησαν
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς
στα γραφ
σε μαστογραφία-τεστ ΠΑΠ
υπηρεσίας
ακόλουθη
εύθυνση
Δήμος Σπάρτης.
Ευαγγελιστρίας 65-87, TK23100
Σπάρτη, απευθύνοντας την στο
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμι
Με κεντρικό άξονα την εφαρ
για να είναι προσβάσιμη από
κούτηςΔιεύθυνσης Διοικητ
μογή Κοινωνικής Πολιτικής με
όλους και αφετέρου εξέταση
κών Υπηρεσιών του Δήμου
ροτεραιό
Σπάρτης, υπόψη κ. Αλεξάκη
να εκτίθενται στα περίεργο Πολύδωρου ή
Δήμος Σπάρτης, σε συνεργασία
κας Πλαγάκη
με το Ελληνικό δρυμα Ογκολο
βλέμματα των Περαστικών
Νικολέτας (τηλεπικοινωνίας
Παρέμεινε εκεί από τον Φε
γίας έθεσε σε λειτουργία πρό
2731081866 εσω
7,116
δωρεάν
βρουάριο μέχρι πρότινος (τέσ
γραμμα
Οι αιτήσεις θα γίνονται δε
σερις μήνες περίπου), οπότε
γιναικολογικών εξετάσεων μ
κτές από τη Δευτέρα 12 έως
Τεστ Παπανικο
ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα
στογραφία
την Παρασκευή 16
ΙουΓΝΩΣΗ
των δωρεάν προληπτικών εξε
Συγκεκριμένα, στην οδό Κων.
τάσεων που έδωσε την δυνατό
συνέχεια σελ 9
σταντίνου Παλαιολόγου, πλησίον
τητα σε κάθε γυναίκα της
του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Σπάρτης και των χωριών μαςvα
είχε εγκατασταθεί αυτοκινού
Πραγματοποήσει μια σειρά από
Σφίγγει ο κλοιός
τη μονάδα, σε κεν
πολύτιμες εξετάσεις.
ΓΙώργου Ανωγειάτη
τρικό σημείο τηςπόλης αφενός
συνέχεια σελ.9
σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα