Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
οΑΕΔ: Δεν χάνεται το επloομα ανεργιας με περιστασιακή απασχοληση
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 10/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Κεφαλαιαγορά:
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Παράλληλα επέβαλε πρόστιμα συνολικής αξίας 31.000 ευρώ
Οι θέσεις Γερμανίας, ΔΝΤ ΕΚΤ
Τρία σενάρια-λύσεις
lμε για Ελλάδα στο Eurogroup
ΔNT: θέσεις Γερμανίας, ΔΝΤ, ΕΚΤ και κυβέρνησης και πώς
ομολόγων
μπορεί να γεφυρωθούν. Η διατύπωση που μπορεί να
TOU Ιουλίου
ξεκλειδώσει το QE και το
σενάριο ημι-λύσης που θέτε
σοβαρά ερωτήματα για το αύριο. Πάτι η Ελλάδα μπορεί
να κάνει πάλι... πίσω.
Τα τρα σενάρια που παίζουν για
Παραιτήθηκε ο Γ.Γ του ΕΟΤ
την Ελλάδα καταγράφει η HSBC
σε έκθεσή της λίγο πριν το
Δημ. Τρυφρωνόπουλος
Κρίσιμο Eurogroup, η
φέρε τον τίτλο «Ποιος Βο κάνε
Πρωτο
απαίτηση του υπέβαλε ο Γενικός Γραμ
Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ
σημε 0 Οικος μετα την
ματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρι
αποτυχημένη προηγούμενη
σμού (ΕΟΤ) Δημήτρης Τρυpρωνόπουλος. Ειδικότερα μετά από σχετική συνεννόηση με
Τον Γενικό Γραμματέα κ. Τάλεμn Piφά, ο κ.
συνεδρίαση έγιναν ξεάθαρες
οδεκτή από τη
Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, θα αναλάβε
ραίτηση του έγινε α
θέσες όλων των πλευρών
υπουργό Τουρισμού Ελενα Κουντουρά. Ο
καθήκοντα συμβούλου στον ΠΟΤ
αποχωρών Γ.Γ του ΕΟΤ
ωστόσο, δεν εγκα
Η υπουργός Ε. Κο
ουρά στη σχετική ανα
κοίνωση του εύχεται κάθε επιτυχια στα νέα
ταλείπει τον χώρο του τουρισμού καθώς ανα
λαμβάνει αναλάβει θέση στον Παγκόσμιο του καθήκοντα
το Δημόσφ
είδους
Η Υπατη Αρμοστεί
ελληνικές
βαιωθούν, θα πρέ- καλώντας anσης
Η Υ.Α
ογραμμίζει
Πρόσφυγες (Υ.Α.
για εξαιρετι
τη λήψη
υποχρεώση
εκφράζει τη βαθιά
ροφές έχουν ανησυχητικό γεγονό- ηmτικών
μέτρων κρατών
ανησυχία της για τις καταγρoρε ξανα στο τα. Κάθε άνθρωπος
εαντα στις πρακτι- Tou διεθνούς δ
κές αυτές συμπερ
ρες σχετικά με
ζωτικής σημασίας
υς διΕρευν
ροωθήσας
διεξοδικά
συνιστά ένα
ς διοδ
ρόσβαση στις διαδιΣτη δημοσιότητα ο οριστι
λαμβά- κές αρχέςo, δήλωσε θεμελιώδες ανθρώπ
ρα, ανεξαρτ.
ρόσωπος της
ωμα», πρέ- ητων
μηχανισμών
ροστασία
κοί δκαιούoιγια τις παιδι
σύνορα μεταξύ
Υπατης Αρμ
Ελλάδας
ΟΗΕ για τους
άτυπη
ενισχυμένων
Κές κατασκηνώσεις 2017
Τουρκίας.
Πρόσφυγες
Η Υ.Α. έχει sγdρa
ρικών ελεγκnκών
Philipp
ζήτημα αυτό στις
Ελλάδα,
μηχανισμ