Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
προσώπων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ. 4983 Σάββατο 10.06.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Επεσαν οι υποΗ διαβούλευση
Mevaco
γραφές για την
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο
Μπαράζ προσφορών
φορολογική
τεχνικών προδurγραφών για δα
για έργα στο εξωτερικό
σύμβαση
ΟΟΣΑ.
Αυξημένες 17,9%
πογράφηκε στις 7 Ιουνίου η
«Πολυμερής Σ
τήν εφαρμοrm μέτρων
τuξόμεν
με τις φορολογ
θήκες
την πρόλδιάβρωσης της φορ
ολογικής βάσης
της μ
φοράς κερδών (Μ
ateral
Tax Tr
Related M
οι εξαγωγές στο τετράμηνο
to Prevent Base Erosi
Profit Shifting
gιθώg
της ετήσιας Υπουργικής
ΟΟΣΑ για
Συνόδου
λετή υπογραφής
την Ελλάδα η
Στο ΠΔΕ εντάooον
Ετό την KPMG
τα έργα
Στις 15 Ιουνίου το 16ο Συνέδριο
Οικονομικών Διευθυντών
37 εκατ. ευρώ
λάβουν στρατηγικές αποφάΣυνέogιο οι
μικών Δευθυις βασισμέ
ις τελευταίε
ις 15 Ιουνίου
εξελίξεις, τις οποίες
Apollon Pal
Οπως αναφέρ
συνεδρίου θα
διεξοδικά.
ετήσια αυτή συνάντηση
στελεχών
Κεντg
ομιλητ
Διεύθυνσης Θ
ζητηθούν
δρίου, γ
πρώτη φορά μαζί
θέματα αιχμής της Εληνικής
στην Ελλάδα, θ
Με απόφαση
τη Υπουργού Οwoνομίας
Ανάπτυξης Αλέξη Χαρτση,
μέλλοντος, συγγgαφέας
σημαντικά τις
χeigή
πρώην συντάκτης I συνολική αξία
τον εξαγωγών σaξήθηeεwατά 9,7% τον
xαιπαgουσια- Προγραμμα
Απρίλιο, χάρη
πετρελαιοειδή. Αντιστροφή
FT Tel
Επενδύ
Η φeτινή exδήλωση θα
Sky N
σχέση με τον Μάρτιο, με μόλις τρεις κλάδους εξαγωγών να
7 νέα έργα
τους υπόλο
μελέτες
υποχωρούν.
αυτό θα επιφέρe
Spiegel
Δημοσιογράφος
λογισμού 37
στο ρόλο του Οιzoνομικού Δ
των Financial Times, ερευνητή
Περιφερε
Τάσεις
ξισορρότησης
θυντή με
στις eταgeίeς. Η
μολόγος
ρομποτική τεχνολογία,
τον διαχ- μονή των εξελίξεων γύρω
Η χρηματοδότηση με
εναντι των
nn, Ειδικός
σe teματα tμάνσεων τιν περασμένου από αξιολόγηση του
μετασmματισμός
σεων, το Brexit, οι
ασφάλειας
Μαρτίου έφερε ο Απρίλιος Προγράμματος ΠροσαρμοIFRS
ίων ήταν πάγιο αίτημα
στο εξωτερικό εμπόριο της γής
οδmσε σε χαμηλά τερες
εξυπηρετούμενα δάνε
Γνωστοί εμπειρογνώμονες
νησιού
Ελλάδας. Η φυσιολογική
λλαγές, που όμως διατ
μερικά μόνο από
θέματα
ιgeιών
το ηρούν σε θετική τροχιά ανο«αποκλιμάκωση
διάρθρωσης χρεών επιχε
δεσμεύσεων της Κυβέρνηση
ισορροπίες
και θα δημιουργή
ρήσεων, θα
συtητήσουν σε πέρας της
εορταστυcής περι- δου τις ελληνικές εξαγωγές
ργείου Οι
δεδομένα στην αγορά. πάνελ γ
καιρίες
μίας & Ανάπτυξης για τη
μογές
μη εξυπηρετούμεστήριξη
μικών Διευθύνσε
θα ληθούν
δανείων-NPL