Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ός οδηγός
edisis.grL2
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 έτος 18ο αρ. φύλλου 4403-0,50 ευρώ
Μόνοι εναντίον όλων
Ευρωπός, Κυριακή 18 Ιουνίου 2017
Εκδήλωση μνήμης γα αυτούς
πουθυσιάστηκαν στις αλησμόνητες
Οι ΚΤΗΝΟΤΡΟ.
πατρίδες Φούλατζκ Μ. Ασίας &
καταγγέλΤσαντώ Αν. Θράκης
λουν τη σύμπηξη
καρτελ εκ μέρους
των γαλακτοβιο.
μηχανών με
εναρμονισμένη
μείωση των τιμών
κυβέρνηση και η
Επιτροπή Ανταγωνισμού "αγρόvαγοράζουν. Ζητούν συνάντηση με Τσίπρα
Σε κάθε λουλούδι
σελίδα 3
ένα χειροποίητο
Επιστροφή στα κέρδη
στεφάνι
για τον όμιλο DOPPLER
Μέσα στο
2017 μπαίνει
σε ρυθμούς
Στις 29 Μαίου πραγματοποιήθηκε η τεραγωγής
λετή λήξης της δράσης ΠΑ-ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
η συνεργα
στο Γυμνάσιο Κιλκίς
σία με
σελίδα 9
κινεζική
βιομηχανία
16ο Φεστιβαλ
ανελκυστή
ρων. Το 95%
Περιβάλλοντος
του τζίρου
στο Βαλκανικό
γίνεται
στη διεθνή
Βοτανικό Κήπο
σελίδα 5
Εκτύπωση ΑΦΙΣΩΝ
Βιβλιοθήκη Κιλκίς: Καλοκαιρινή Εκστρατεία
ΛΑΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
στο τυπογραφείο των ΕΙΔΗΣΕΩΝ,
Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας
με ειδικές τιμές για συλλόγους-φορείς
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 2341027307
σελιδα 7