Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 09.06.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5792
Το πρώτο προϊόν στη λίστα των εξαγόμενων ειδών προς το Κατάρ είναι τα μάρμαρα
Στα 42 ε%απ. ευρώ η αξία τον ελληνιHών εξαγογάν στο Κατάρ
Στις 26 Οκτωβρίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής προσφοφόν στο νέο διαγωνισμό
Νέα προσπάθεια παραχώρησης του Castello Bibeli
Η δεύτερη απόπειρα για την παραχώρηση του
Το Δημόσιο
ακινήτου συνοδεύεται από ωρίμανση της δια
άντλησε
δικασίας σε επύτεδο ειδιxού χωροταξικού
2,925 δισ. ευρώ
σχεδίου (ΕΣΧΑΔΑ). Τι περιλαμβάνει το γνω
από δύο
στο αχίν
της Κέρχυρας.
δημοπρασίες
TAIIIEΑ
Στις 26 0%τωβρίου εsτνέειή προθεσμία υποβολής προσφο
γραμματίων
νέο διαγωνισμό
προκήρυξε το Tαμείο Ιδ
2,925 δισ. ευρώ
Το ποσό
ήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) για την
λιετή παραχώρηση (γ
Ο Β. Κορκίδης μέλος
άντλησε σήμερ
χρόνια) της ιστορικής Βίλας Μπιμπέλ (Castello Bibell
δημόσιο απο δύο δημοπρ
η δεύτερη απόπειρα για τη
αρα χώρηση
του ΔΣ της Ρυθμιστικής
ατίες εντόχων γραμματίων
τη τη φορά η προσπάθ
του, αλλά
ξάμηνης διάρρίμανση της διαδικασίας σε επύτεδο ειδ
χωροταξ
Αρχής Λιμένων
σχεδίου (ΕΣΧΑΔΑ)
Ειδι%ότερο, αντλήθηpeε το
ποσό των 13 δισ. ευρώ χατά
τη δημοπρασία εντόχων
ρίμηνης διάρόνιο 2,70%,
22ειας με
Η Ελλάδα αμετάβλητο συγκριτινά με
στοχεύει σε επιτό
την προηγούμενη δημοπρ
για χαμηλότερα του 5% για
ντίστοιχης διάρινειας. Τ
ύψος των προσφορών ντερχάλιuμε aeorτά 1.3 φορές
να βγει στις αγορές
δημοπρατούμενο
αρχικής
ποσό του 1 δισ. ευgo
Η Μόνιμη Επτροπή Θεσμών
Διαφάνειας της Βου
Η Αθηνα επιστρέψει στις
Χgeoυς στο Eurogroup της
δρίασε χθες, 6-6-2017, με θέμ
ορισμό
ατά τη δημοπρασία των
αγορές
πόμενης εβδομάδας
ανcuτληρωματικών μελών
Δ.Σ. της
εντό ουν εξάμηνης διάgaεια
δανεισμού πoωρήσει κάτω
Η επίτευξή της θα διασpΡυθμ
ής Αρχής Αμένων (Ρ.Α.Λ.), μετά από σχετική
αντλήθηκαν 1,625 δισ. ευρώ
από το 5% το οποίο θα αλ σει ότι το :20 χρέος
ής Πολιργού Ν
πρόταση
με επιτόeo 2.97% αμετφεφιaτό σύντομα εάν η καταστεί βιώσιμο, ωστό
Π. Κουρουμπλή, σύμφω
ΕΚΤ εντάξΕ
πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης (QE) αυτή τη στγμή
προηγούμενη δημοπρ
«Μία έξοδος στις αγορ
εντώeών αντίσ
χης διάρ
Πρόεδρος αναλαμβά
Παναγιώτης Ιάσωνος Αγγελό
ραιτέoω αποκλιμάκή ένα 5ετές ομόλογο θα πρέχειας. Το ύψος
πρόεδρος
γίνει με
ισηγητές οι Παναγιώτης Κουφός
Μαρία Καραφώτη
σε μεγάλο βαθμό από
το εάν από το 5%, εύτι 'Ελληνας
φορές το δημοπρ
βερνητικός αξιωματούχος
1,250 δ
δανειστές της -ΕΕ
τύχουν μια αλή συμκρ
ωνία για την ελάφρυνση