Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:Recognized text:
Τέλος από το 2018 στη δωρεάν πλαστική σακούλα
Παντα Πρωτο
ΓΡΕΒΕΝΑ
101,5
ΠρωTνή Καθημερινή Εφημερίδα του Νομού Γρεβενώ ν
Ετος 34ον Τιμ
1,00 Ε.Τηλ.: 24620-80025 -FAX: 24620-28005 e-mail: [email protected] Α.Φ.8378 Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017
34 χρόνια
Από το Τμήμα Πρόνοιας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο αιτών πρέπει να δηλώσει ότι επιθυμεί την συμμετοχή του
Σύμφωνα με τον υπουργο Μεταφορών χρηστο 2πιρτζη
ΑναλογΙΚΟ Κοστος
Στο Εθνικό
Συμβούλιο του
Δημοκρατών
διοδίων από το 2018
Κινήματος
Σοσιαλιστών
ο Δημήτριος
ψεUTOγκάς
Η τιμή θα εξαρτάτα
από τα χιλιόμετρα
που διανύει
ο κάθε χρήστης
Ο Κώστας
Κρομμύδας
στα Γρεβενά!
«Φως μέσα στη
θύελλα»:
Παρουσιάζει
η δημοσιογράφος
Βασιλική
Παπαδοπούλου
και ο συγγραφέας
Η εφαρμογή του αναλογικού συστή
ματος καταβολής διοδίων αναμένε
ται να ξεκινήσει στα τέλη του 2018,
Νοσηλεύτρια
σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφομην νοιάζεστε
ζητάει
ρων Χρήστο Σπίρτζη, που ενημέρωθα πετάξουμε" εμείς
εργασια
στη δική σας "φωλίτσα
σε τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ.
Πληρ.Τηλ
LOCO DELIVERY
6987022462