Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
την ΓΕΝ
τη θέση της
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -TO:1.00Ε Α.Φ. 4961 08.06.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Νέες εμπορικές
συνομιλίες ΕΕ
Στις 15/6 θα πραγματοποηθεί το
Αισιοδοξία ότι οι εξαγωγές φέτος θα φτά
ΗΠΑ μετά τις
Export Summit
γερμανικές
σουν στα 27 δισ.ευρώ
χλογές
I Ευρωπαική Ε
πegμμέν
έως μετά τις εκλογές της 24ης
μβρίου στη Γερμανία
νέου εμ
μιλίες με τις ΗΠΑ
δήλωσε την Τρίτη η γερ
μoενίδ
καγκελάριος Ανγx
Υπάρχουν πολύ θεwά σχό
λμα από την
πλευρά από
Εμπορίου
ρίως διότι θέλουν
ιστορική
μφωνα) με Ιαπωνία»
δήλωσε η Μέρκελ
Επιμελητή
Σειρά των εταίρων να φτάσow
στα 495 δισ. τα
φέoιατου Δημοσίου σε Κοινό έδαφος γιατο χρέος
Την ανάγκη
κάνουν ό,τι Εί
αναγκαίο για
στο ζήτημα του
πές αποτέλεσμα»
εληνι ιού χρέους τις επόμενες ανέφερe
εβδομάδες υπογράμμισε σήμε- τροπής, επισημαίνοντας ότι η
ρα τις Βρυξέλες
σωστος της Ευgωπαiκής Επιτροαmpικής σημασίας για
Ελλάδα, καθώς δεν eφαquζονΗ εφαρμογή «χατάληλον πολιτιxήν» για τόνωση της μεταποίησης θα μπορούσε
7,2 δισ. ή
μόνο μετωρυθμίσeις-κλε
τα 100
σχο- διά,
1% και να προσθέσει 163.000 θέσεις εργασίας, αναφέρει η
συγχρονισμό της Ελληνικής
πρόταση της δ
λέτη του ΙΟΒΕ για την «Ελλην tή Παραγωγή». Εχουμε
φeιλέ
Ούντριας
ΔΝΤ, Κριστι
ονομίας, αλλά παράAnλα
δημοσίων φορέων προς
διαμάντια» στη χώρα
ίζει ο Μ. Σ
Λαγxάoντ, για παράταση των διασφαλtεται αξιόπιστη δημοό τομ
χρέος,
ο σιονομική πορεία γ
τη χαgct,
ιχeία
Απουλίου,
συνολικές οφ
Τη μεγάλη συνεισφορά της
«Οτομέας μεταπoησης στην
επόμενα χρόνια
λέγοντας ότιη Euτgoτή δεν
μεταποιητικής βιομηχανίας, Ελλάδα: Τάσεις και Προο5,076
τον ποτε σχόλια δηλώσεις
Συνεχίζοντας ΜΣχοινάς τόνιτόσο σε τοπικό επύτεδο όσο
πτιxές», που π
κάνει σε ο Μάρτιο
«τώρα είναι η σεις όλων
και στο σύνολο της ελλην
σήμερα
σΕ σwΕντΕ.
Εξ αυτών
3,9 δισ. (πτώση
νέλαβ
gων να φτάσουν σε μια
τα 50
ευρώ) αφορκής επwatτειας σε όρους Τtπου. Η μελέτη πραγοφειλές φορέων, ενώ
πεποίθηση της Επιτgoστής ότι η νόηση στο ζήτημα
θνικού προϊόντος, προστιθ- μα
Ελλάδα έχει κάνει αυτά
ελληνικού χρέους τις επόμενες
μενης αξίας, απασχόλησης στήριξη της πρωτοβουλίας
βδομάδε
φόρων διαμορφώνονται
τωρα Εέναι η σειρά
τών Εταίρων τη
να χάνουν το λέγοντας πως η δουλειά θα
και εξαγοrγάν, aατιγράφει «Ελληνική Παραγωγή
Οι μεγαλύτερες
συνεχιστεί στο πλαίσιο της μελέτη του Ιδρύματος
0%ο. Συμβούλιο Βιομηχανιών
ρόθεσμες
σnμηονίας του Μαtoυ του 2016,
νομικών και Βιομηχανικών την Ανάπτυξη».
προερχονται
ότι η δεύτερη με
την προοπτική να υπάρξει
Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο
ισμούς Κ
ικής Ασφά
αξιολomση είναι πολύ κοντά
μια κατάληξη στο επόμε
σης (2,262 δισ. έναντι 2,3
τών στην ολοκλήρωσή τη
Eurogroup.
καλούμε όλες τις πλευρές
ίων oΕΟΠΥΥ χρωστά