Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με διαγραφές μειώθηκαν το "κόκκινα" ανοίγματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η NAYTEMIIOpΙΚΗ
www.naftemporiki.gr
ρτη 7
μή: 1,30 €
Αριθμός φύλλου: 26.369
ΟΙΚ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Κ Α
ΕΠΙΧΕΙΡ Η Μ Α ΤΙ Κ Η ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
Ετος: 930
Ευκλείδης Τσακαλώτος
καθαρή ενέργεια
ΜΟΧΛΟΣ
υπουργός Οικονομικών
Αιολικά πάρκα 60 gigawatts
ΔΝΤ και Βερολίνο να δώσουν
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
από Γερμανία, Δανία και Βέλγιο
ΗΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
καθαρό σήμα στις χρηματαγορές
[τράπεζες Επιασαν τον στόχο ταΝΡΕs, τα στεγαστικά «φούσκωσαν» ταNPLs στο α' τρίμηνο
Με διαγραφές
NPEs: Υπόλοπα και στόχο
Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία
μειώθηκαν
σημερα στη
Απόσυρση τροπολογιών
μετά τη «θύελλα»
Με την κυβέρνηση να προχωρεί στην απόσυρση
δύο διατάξεων που συνάντησαν την έντονη αντίανοίγματα
δραση της αντιπολίτευσης Unφίστηκεxθες στη
Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο του υ
ργείου
Οικονομικών, όπου έχουν ενταχθεί «ουρές» από τα
Πρόκε
ρθρο 16 με
Σεπ. 20
ο απαλλάσσονταν α
αταβολής
φόρου υπεραξας (15%) για την πώληση ή μίσθωση
Αβεβαιότητα και προσδοκίες για πιθανά οφέλη
δυνατότητα επίτευξης των στόχων δεvείναι δυνατη
ακινήτων μεταξύ επιχειρήσεων και διαταξη με την
τον εξωδ
μβιβασμ
μn,αφού στο δεύτεροεξάμnvoθα
ταxυveούν
οποία έδινε τη δυνατότητα στην Ανεξάρτητη Αρχή
προβληματικά
Δημοσίων Εσόδων να συλλέγει φορολογικές Πλη
τραπεζικά δάνεια στο πρώτο τρίμη
ενέργειες ειδ
του 2017, αλλά με τη βοήθεια των διαγραφών ο
με αφετηρία την έναρξη λειτουργίας τωνnλεκτροροφορίες από τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από
τράπεζες
μη εξυπηρε
αλλά και με
ριασμ
Τα NPEs διαμορφώθ
θα οδηγο
ςσε ρειμεν
τέλος Μαρτί
103,9 δ
διαγραφών Παραμένει
TooΠλ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΒΑΣΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
δισ. ευρώ χαμηλότερα απότοvστόχο, και ταNPIs
ετοιμότητα αλλά όπως εξηγούν Ν» τραπεζίτες
ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ
στα 75,2 δισ., κατά 500 εκατ. υψηλότερα από τον
επιδίωξη είναιναχρησιμοποιnθείτoαρχικό μίγμα
Στόχος
ΑΠολογι
στόχο, σύμφωνα με στοιχεία τηςΤράπεζας της Εκινήσεων που προκρίνει ρυθμίσεις και ρευστoλάδος Υπό αυτές τις συνθήκες, αποτίμηση για
οιήσεις με αυτή σειρά. >3
Καύσιμα: Πιο εντατικοί
και «στοχευμένοι» έλεγχο
Επειτα από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα
Κομισιόν
Ζητεί συμφωνία στις 15 Ιουνίου- Καλεί όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους
υποτονικών ελέγχων, nπολιτεία δείχνει έτοιμ
Πυξίδα για το χρέος nαπόφαση του 2016
ολύ πιο αισθ
ουσια της στη
αγορά καυσίμων, με ένα συγκεκριμένο πλάνο συν
τονισμένων δράσεων για την αντιμετώπιση του
Η κυβέρνηση πρέπει μέσα στην εβδομάδα να έχει εκπληρώσει όλες τις προαπαιτούμενες δράσεις
λαθρεμπορίου. Αυτή είναι η αίσθηση που αποκόμ
σαν οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εταιρειών
Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) κατά
βδομάδα με
κ. Γιώργο Πιτσιλή, δ
της Ανεξάρτητης
[επιχειρηματίες
[φοροπαραβάσει
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. >9
Ετοιμος
Εξι ελληνικά προϊόντα Πρόστιμα
να λαδώσει>
στη λίστα Ε.Ε.- Κίνας
προέλευσης ροlOVτα Πρ
ς ονομ
θα εξ
έως 2.500 ευρώ
Εξι ελλη
η δηλώνει
1 στους
στεί στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας Που θα συναφθε
εντός του έτους. Ο κατάλογος προϊόντων της Ε.Ε
Σχεδόν
ς τρεις Ελλη
που πρέπει να προστατευθεί στην Κίνα περιλαμ
«Ειδικές χρημ
νες επιχειρηματίες δnλύνει ΙΙ
βάνει τα εξής έξι ελληνικά προϊόντα: Φέτα, ούζο
ς 2.500 ευρώ θ
βάλλοντα
1.000
θυμος να δωροδο
ελιές Καλαμών, μαστίχα Χου, ελαιόλαδα Σητείας
φορολογικές αρχές σε 11
γορίες επιτηδευματιών
μένου να εξασφαλίσει μια εμ
και Σάμου. >9
φορολογικών
φόσον κατά τη διάρκεια επιτό
Πονοκέφαλος
πορική συμφωνία. Η Ελλάδα
ελέγχων δ
εκδώσει
Κατατα
για τς ναυτιλιακές
βρετανικές εκλογές
εκδώσει ανακριβώς
από 10αποδείξεις
μεταξύ των 41 συνολικά χωρών
συναλλαγών ή άλλα παραστατικά πώλησηςήεφόσον
η κρίση του Κατάρ
Που μετεκαν στη σχετική ερευ
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
n συνολική αξία συναλλαγών που έχουν αποκρύψει
να, με τnvΟυκρανία να βρίσκε
ΕΠΙΣΚΙΑΣE TO BREXIT
υπερβαίνει τα 500 ευρώ. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα