Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Επίθεση Βούτση στον «ανέντιμο» Σόιμπλε
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 07/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Τράπεζες:
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Στο σφυρί η πρώτη φουρνιά από επαγγελματικά ακίνητα
Βορείου Ελλάδος
Εντείνονται οι -πλειοδοτικοi- διαγωνισμο για πώληση ακινήτων
Οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη λύση του Κυπριακού
Τζο Μπάιντεν
Θέλαμε να αποτρέψουμε
λαγάρκ την οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας
Τη στάση του ίδιου και του Μπαρακ Ομπάμα στην
ΧΡΟΝΟ
κορύφωση της ελληνικής κρίσης και την παρέμβαση
UTOUςΕUΡΟΠΟΙΟUC σης απραγιατεύσεις με τους δανειστές περιγράφει
πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Πολλαπλά τα οφέλη από
επανένωση της Κύπρου,
Τα οφέλη που μπορούν προκύψουν
Τελικώς ανάπτυξη 0,4%
Ελλάδο Κύπρο, αλά και πΥΠερκάλυψη μaiλων
στην Ανατολική Μενόγεo επoημnha ο
Το α' τριμηνο
ΗΠΑΤo Mnionόστοση ovin0ήςo από τη λίση τον
Πλήρη ανατροπή των δεδομένων φέρουν τα Στην ενσωμάτωση στοιχεί
που δεν ήταν
νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που δείχνουν
διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση
Baιες του mτου προέδρου Ομniαύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% σε τριμηνιαία
αποδίδει η ΕΛΣΤΑΤ την αναθεώρηση των
αλλά και ετήσια βάση, κατά το πρώτο
Τα στοιχεία αυτά είναι είτε
εκτιμήσεων
κατάρρευσης της Ελλάδος τιν
pίμηνο τους έτους, έναντι
μηνιαία (όπως στοιχεία Ισοζυγίου πληρωμ
δiwur εΕivwση της τρiσης στην
μήσεων για ύφεση. Ενθαρρυντικό στοιχείο
μηνός Μαρτίου
είτε τριμηνιαία (όπως
Ευρώπη αι στον κόσμο.
και η σημαντική αύξηση
επενδύσε
δείκτες
κλου εργασιών
κλάδο
υπηρεοιών και στοιχεία της έρευνας εργατι
κατά 11,2% σε ετήσια βάση
κού δυναμικού)» εξηγεί η Αρχή
Ηδη έχ
φορά, ολο
ελεγχο
έργο ΣΔΟΕ
Σε περ
ημερπρώ
ες θα
ς Χρυσής
θηκε.
ς Προα
Αυγής,
διατηρο
ρίσματος,
ής Επιτρο
θα έρ8ει προ
διαφορετικές
ολοκλήρω
συζήτηση
εργασιες της.
διαφορ
Ολομέλει
ς Bol
Σύμφω
με πληροΕλλάδα 46 τραπεζι
σημερα
Είθε ηoο Αθηνά
εζες στην Ελλάδα έρευνά της για την λής στις 28
ύς λογαρια
ΑΠΕ, γι
φορίες
τραπεζικού
πόθεση
πρώην
Σημεών
ότι όλα
δεκάδες
ς Προαλογαρ
να φωΤlσεl
δεκάδ
συμφώνησαν η
υνολικά
τον Σάμπλε
Τωνiου, γ
Προανακριτική Ε
καθώς από
σφατο έλεγχο
ρόγραμμα