Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ττα παράταση για τις αντιρρήσεις στους
Μους χαρτες
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο TO:1.00E Α.Φ. 4980 Τετάρτη 07.06.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Ανοδο 0,6%
Σταwoύρας
Moodys
Τα τελευταία 2,5 χρόνια επιβα
Βάλσαμο» για τα τραπεtxά κέρδη
το Χonματι
ρύνθηκε η βιωσιμότητα του χρέους
η μείωση του ELA
στήριο
Ανοδικές τάσεις
στην τελευταία
δρίαση
της εβδομάδος, με την αγορά
790 μονάδ
κός Δείκτης Τιμώ
στις 786,57 μονάδ
σημειώνοντας άνοδο 060%
για χρέος και ΔΝΤ
οριακά zατέγραψ
ψηλότερη τιμή στις 789,02
μονάδες (+0,92%
βδομαδιαία βάση
ός χρηματιστηρια
ποσοστό 1,06%, ενώ, από τις
αρχές
έτους, σημειώνει
ράουχ (ESM):
οδη σε ποσοστό 22,21%.
Συνεργασία Ατλαντίς
κλειδί για συμφωνία στις
Συμβουλευτuής με
Execon στα όewα 15/6 τα προαπαιτούμενα
γένει πολλά για τη
ελλην
χρέους,
Ο Στgά
σημειώνε, σύμφωιολόγος
ESM. Η
ΑΠΕ, ότι υπάρχ
αρκετή
καλή θέληση
ισφορά τη
Ελλάδας για
μφωνα
ις 15 Ιουνίου
Επόμενο Eurogroup
λήρης εφαρμογή
καλύτερη
ισφορά τη
Ελλάδας σε αυτή τη συζήτηση
τούμενων
Την αισιοδοξία του ότι έχει επιέναι η πλήρης eφαρμογή
ρόγραμμα χωρις μέτρα
αποχώρηση
υχθεί αρκετή πρόοδος
προαπαιτούμε
του ΔΝΤ από το φθινόπωρο εξετάζουν ευρωπαίοι αξιωμα
Η «Ατλαντίς Συμβουλευ
διαμορφώνει τις συνθήκες
κλειδί, ανέφερε
τοίχο. Πολύ μικρότερη ελάφρυνση
στο χρέος Χαι
λιγότερα
Exe con Executi
την επίτευξη
μφωνίας
Let gύwουν
ότι υπάρχει η
μέτρα απο τα συμφωνηθέντα περιλαμβάνει το σενάριο. Πιο
επόμενο Eurogroup wφgde
Εκτιμά δ
εργασία τους, αναλαμβά
με συνέντευξή
του στο «Βήμα» δυνατότητα αποπληquτής των δύο ολη η έξοδος στις αγορές για Αθήνα
οντος την αντιμετώπιση και
Ρολφ Στgάουχ
δανείων
ΔΝΤ από
ρύθμιση οφειλών επιχειρή
ESM, αλλά
σημαίνει ότι δε
λευθέρων
Ο eφαλής οικονομολόγος υπάρχει δ
έσμευση ή σχετική
ιδιαίτερ
στα ESM, τονtEL ότι απόφαση. Επιπλέον
τονtEL ότι
του η
μη- πέζι τον διαπραγματεύσεων
ταίο Eurogroup και με τους
Νόμου
του ωνία Μαίου 2016 γ
του του ήδη έχ
γKeι πολλά γ
αgχίσε
πουργείου ονομίας και
βιωσιμότητα του Ελληνικού βασwoύς πρωταγωνιστές Ευρωπαίοι έ
μεσοπρόθεσμα μέτρα γ
Ανάπτυξης wτό
προγραμμα. συζητούν
Plan B
χρέος παραμένει η βάση τη
χρέους 2αθής, όπως ανέφερ
κός μηχανισμό
juτgούσε να τεθεί σε εφαραναμένουν
Ελλάδα χερδ0ξει περGτου 10
συζήτησης
αυτά θα μuτορ.
τος να μην
ρύθμισης οφειλών
όποια αλλαγή στις προτά- μογή από το φθινόπωρο
διαθέσιμα
ευρώ ετησίως
άλλες διατάξεις
τέλος
προγράμματος
Εφόσον δανεώμενη αυτό
62/3-5-2017
πλήρως όχι από αγορά.
Ν-44693-5-2017