Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9249 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΙΑΦ00ΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σας 777,53 μονάδες
Σελ 5
ΕΡΕΥΝΑ
ΠΡΟΟΥΜΟΣ ΜΑΔΩΣΕ
Απογοητευμένο
Το 98%
1 ΣΤΟΥΣ 3
των Ελλήνων
Σελ 3
ΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΣεA.2
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ HANDELSBLATT
Διπλό μήνυμα Τσακαλώτου
Επιστροφή στα ίδια
t δεν έχει
ο τραπέζι καθώς όλα εξαρτώνται από
σε Γερμανία και ΔΝΤ
τι θα κάνει n
Ελλάδ
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο μιλώντας στο
πλαίσιο της πρώτης Ευρω
κής Διά
Πρόστιμα
ΣεA.2
σκέψης του
ανεξάρτητου μη
ερδού οργανισμού C
αντί λουκέτων
ς 6-7
ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ
υνίου 2017
Οπως τόνισε υπάρχει ακόμη n αποupn στην Ευρώπη ότι πρέπει να πληρωΒγε
ότερα γι
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ν Σ
λάδα από την ευρωΖώνη από ό,τι για
υπάρχουν πολύ
σκληρότερες
απόφεις από την γερμα
Οπως πρόσθεσε, μάλιστα σήμερα n
Ελλάδα δ
μική πρό
Εντονη ανησυχία από την
κληση όπως
2011-2012
ρές είναι πολύ πιο σ
και προερελθόν γι
μασμένες
ατύχημ
Ωστόσο, ο κ. Μπαρόζο δήλωσε
όδοξος
ένταση στη Μεση Ανατολή
δα έχει δώσει πολλά στην Ευρώπη και
υτό πρέπ
γνωρίσο
ς, σύμφω
Τι προβλέπει γα
Και με την αποφn που επικρατεί στην
Ευρώπη, επόμενη κυβέρνηση στην
πρόσημα, συμπληρωματικό
Ελλάδα θα είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων όποτε θα ε
θετική για τη
ΕΝΟΑ και αγρότες
ανάπτυξη και το μέλλον της Ελλάδας.
Ο λογικός