Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

TΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4561/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

Κάθε µέρα στη « Γ Ν Ω Μ Η »
και στο gn omip.gr

ΜΗΤΕΡΑ ∆ΥΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ,
ΑΠΟ ΡΗΞΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ

οι απαντ ήσεις στα θέµατα
τω ν Πανελλ ήνιων Εξ ετ άσεω ν
αν
τµωε ντηφνρεογνκτυισρτόητρητίω
τ ω ν φ ρ ο ν τ ι στ η ρ ί ω ν
ΑΠΟΨΙΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ Ε.Α.Π. ΕΑΝ ∆ΕΝ ΑΝΑΝΕΩΘΟΥΝ 194 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

«Εσβησε» νωρίς
η Χαρίκλεια
Μαρνέρα
/ ΣΕΛ. 4

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Π.Π.,
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Συγκίνηση για τον
Ελευθέριο Κασιµάτη
/ ΣΕΛ. 38

Φεύγουν
4 στους 5!

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
/ ΣΕΛ. 6

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

Καραµπόλα µε τραυµατία

ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ, ΜΙΛΗΣΑΝ ΣΤΗΝ «Γ»

«Υπάρχει πανικός,
έχουµε αποκλεισµό»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΚΑΥΤΟ» ΜΕΤΩΠΟ
/ ΣΕΛ. 3

/ ΣΕΛ. 4

ΕΛ.ΑΣ.: ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
«ΠΡΟ∆ΩΣΑΝ» ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Από τα γραφεία
στους δρόµους!

Η µυρωδιά
αποκάλυψε
45 κιλά χασίς!

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «Γ»
/ ΣΕΛ. 5

µε παγκόσµιο

Σε λίγες ηµέρες

ΣΠΟΡ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨ ΗΦΙΟΙ

Ε κ λ ο γέ ς ε νό τη τα ς
στον Απόλ λω να
/ ΣΕΛ. 27-36

C M
Y K

/ ΣΕΛ. 7

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
ΠΥΡΕΤΩ∆ΕΙΣ είναι οι διαβουλεύσεις που γίνονται
για το ελληνικό χρέος, ένα
θέµα που µπήκε τώρα στο
κάδρο από την κυβέρνηση
για επικοινωνιακούς λόγους.
ΩΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟ στα σκληρά
µέτρα που ψηφίστηκαν πριν
µερικές ηµέρες, ο πρωθυπουργός θέλησε να πάρει... ρελάνς...
TΟ ΤΟΠΙΟ παραµένει ακόµη
θολό, µε τους δανειστές
να συζητούν µεταξύ τους,
ερήµην της χώρας µας, η
οποία θεωρείται δεδοµένο
ότι θα βρεθεί προ τετελεσµένων γεγονότων και χωρίς καµία δυνατότητα αντίδρασης.
ΜΑΛΙΣΤΑ σε πολλούς προκαλεί προβληµατισµό το
νέο αφήγηµα της κυβέρνησης για έξοδο στις αγορές,
τη στιγµή που τα βήµατα
στις µεταρρυθµίσεις είναι
εξαιρετικά αργά...