Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΕΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Κατερίνη
olympiob
43ο Αρ.Φύλλου 10100
Τμή Φύλλου 0,75 Ευρώ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚEΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Το 98% θεωρεί πολύ κακή την κατάσταση στην οικονομία
Το περιβάλλον
Υπουργείο Οικονομικών:
είναι η ζωή μας
ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΛΟΙ
Πρόστιμα αντί για λουκ
ΣΕ ΠΑΤΡΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑ
ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
του Πάννη κορομήλη
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
προχθές Δευτέρα 5 Ιουνίου γιορτάστη
ργού Οικονομι
Κατερίνας
Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας
Περιβάλ
Διάχυτη απαισιοδοξία
την οποία προσδιορ οντα οι κατηγορίες
λοντος. Το προστασίας μάλλο
ευφημισμόν
παγγελμάτών, για τα οποία
περιβάλλοντος δεν υπήρχε
προστασία
στολής λατουργίας για μη έκδοση απο δέξεων
βάλλονται πρόστιμα.
ύτε πρόκει
TΑΠΟΡΙΣΜΑΤΑEΤΗΣΙΑΣEΡΕΥΝΑΣΣΕ 2 ΧΩΡΕΣ
ΣΕΛ. 3
τές όπως προκύπτει από την απόφαση
κατηγορίε
Αλλάζουν τα πάντα σε
οδοντιατρικές
ρεσίες.
ερμης
Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραστρκά επαγγέρύπους και καταναλώσεις
παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
κλινικές ή θε
πά καταλύματα για άτομα
που χρήζουν οσοκομεα
Μεταφορά επιχείρησης
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
κής ή λης φροντίδας ήKorνωνueήςμέρμνας
Εκπαιδευτή
στήρια, εργαστήρια ελεδών, παιδικο-βρεφονηmακοί σταθμοί
Τα πάνω κάτω αναμένε
νέος τρόπος μετρή
Κυβέρνησης, υπάρχε ο κνδυνος
μαςβρεfrε
κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα δίδα
ρύπων CO2,
που αναμένεται
αυτοκίνητα (και όχ
απαραίτητα μaάλα και ακρ%) τα τέλη
25ης Μαρτίου 19
πόή επαγγελματικής κατάρτισης.
εφαρμοστεί σε όλη
Ε.Ε. από το Φθινόπωρο, κάτι
ξηθούν ακόμα
(έναντι πάρκου Ευκαρπfδή
νοδοχέα, ξενώνες,
λιμένα δωμάτια-διαμερίσμαπρέπει να λάβα σοβαρά υπόψrν η ΕΝηvκή κυβέρνησ
νέο σύστημα μετρησης ονομάζεται WLTP(Worldwid
κατοedες.
όποιες αλλαγές
τέλη κυκλοφορίας
ized Lig
Τηλέφωνο 23510-3441
κη ώσεις (camping
όπως ανακοίνωσε
υπουργός Οικονομ
Κατερίνα
αστές αυτοκrνίων
στά από όλου
Δικηγόροι και εταιρίες δeoηγόρων
τη νέα εφαρμογή
κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη από
Λογιστές
χνικοί και εταιρ ε
μενες αλλαγές της
Σεπτέμβριο
2018.
τετοιες υπηρεσίες.
ΣΕΛ. 3
Σύμβαση συνεργασίας
Φροντιστήρια
για την πρόσβαση ΑΜΕΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Υπογράθες,
γραφείο
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟTΜΗΜΑ
άρχη ΠεΑποκλειστική Ομάδα
ύμβασ
ΘΕΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ"
γασίας να
την πράξη
θετικών Σwουδάν,Οικονομικών-Κοινωνικών
πρόσβασης ΑΜΕΑ searac" σε παραλε
ρίας», μεταξύ της Amπε
άρχη Πιερίας, Σοφίας
Φροντιστηριακό συγκρότημα
ντιδημάρχου Κατερίνης, Δημήτρη
ΣΕΛ. 3
Γατσιός Γκούλης Μπρουσκέλης
Διακοπή της
κυκλοφορίας
yΙοTi η επίτευξη των στόχων σας αποτελε
στην Κοιλάδα
Τεμπών
κό μας καθήκον και δέσμευση
HΑυτοκrνητόδρομος Αγαίου
διακοπή τη
κυκλοφορίας
yΙαTi μας εμπιστεύεστε όπως χιλιάδες
07.0820
Πέμπτη
αθητές μέχρι τώρα, που σήμερα είνα
08.08.2017 για
ατέλεση
ντήρησης,
αταξιωμένοι επιστήμονες και πετυχημένο
όπως προβλέ
πρόγραμμα Τακ
παγγελματίες
κής Συντήρησης Μέ
Βραχοπροστασίας της κοιλάΚατά τη διάρκε
γιατί το ΠΡΟΤΥΠΟ είναι πλέον ΟΕΣΜΟΣ
τής της κυκλοφορίας
κινηση θα
πραγματοποιείται
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
κανονικά μέ
Ανθρωπιστικών Σπουδώ
Ευαγγελισμός -Σκοτίνα)
κλοφοριακέ
θμίσες,
θα σχύ
η πείρα εμπνέει τη σιγουριά και η
Κατά τη διάρκεια της διαoθετικών Σπουδών
τής της κυκλοφορίας στην
γουριά οδηγεί στην επιτυχία
κή Αστυνομία.
Οικονομίας &Πληροφορικής
Γα περισσότερες
οδηγοί μπορού
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3
νικό Κέ
της Αυ
δρομοςAnαίου
ΤΗΛ: 23510 35079, FAX 23510 28178
καθώς
E-MAIL: [email protected]
60100 Τηλ 23510 2516
ΜΕ Ν Τ Ρ Ο
Ε Ν Ω Ν ΓΛ Ω Σ Σ Ω Ν
Ν. ΜΑΡΑ
Έναρξη
μαθημάτων
20 Ιουνίου
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ου 2, Κατε
23 510 3 1 336