Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΣΑΒΒΑΤΟ
3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 28% AP ΦΥΛΛΟΥ 1.333
Αριστεράς
ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΟΣ:
Αποδέσμευση από την ΕΕ
Εντατικοποίηση
στα τηλεφωνικά
θadiλευε ΜΜΕ
κέντρα-κατεργa
12-13
ΜΕΓΚΑ-λο φαγοπότι,
λεία οι εργαζόμενοι
σύνολο too
Τι φοβάται
λioοrainάνω στα
συντρίμμια της ενημέρωσης
ο Ερντογάν
στων των μισθών
ην Πέμπτη δεν επετpά
τη στο Λεβέντ Τουζέλ,
Αναδιατάσσεται
πρώην βουλευτή κα
στέλεχος του Κόμματος Ερ.
tεςHoικαναλάραςHotkiisτοuς
γασίας (ΕΜΕΡ) στην Τουρκία,
«Χωρίς αναισθητικό»
να πετάξει για την Ελλάδα.
όπου ήταν προσκεκλημένος
στις εκδηλώσεις των Αναι
το σκηνικό της διαπλοκής
ρίσεων, του κρατήθηκε το
διαβατήριο, με φθηνή δικασε δίκες ως μάρτυρας και
ως κατηγορούμεν
Η ακραία αυτή αυταρχική
ενέργεια του καθεστωτο
oxrτκά συντομα θα
Ερντογάν σχετίζεται με όλη
Τον Μ
την πορεία προς ένα διότι3, 5.8,
δικτατορικό καθεστώς
βουλευτικό μανδύα.
με Κοινο
Αλλά σχετίζεται και με κάτι
Συνέντευξη
ακόμα: Η τουρκική
αστική
Μήνυμα ανατροπής από τις Αναιρέσεις
τάξη, όπως και η Ελληνική
έχουν επενδύσει στον άδικο
ανταγωνισμό ανάμεσα στις
Συνεdζονται σήμερα
δύο χώρες. Δεν θέλουν τη
διαμόρφωση κοινού μετώπου
των λαών,
νάντια στον πό
Αθήνα Θεοoαλονίκη,
λεμο, τον Ιμπερmboμό, την
Ενώ ολοκληρώνονται
εθνικιστική εχθρότητα κα
στην Πάτρα Τηοκυτάλη
το κεφάλαιο. ΛΕβέντ είναι
iρwουν Γιάννενα,
πρεσβευτής Ειρήνης τα
&κής αλληλεγγύης, γι' αυτο
ΧΟΡΧΕ ΑΛΤΑΜΙΡΑ
τον σταμάτησαν. Το μήνυμά
του όμως θα φτάσει σήμερα
Φωτεινή Bελεσιώτout
Εποχή Αριστεράς
στις Αναιρέσεις. Δεν μπορούν
να το σταματήσουν, όπως
όταν όλα ευτtλiζονται
γώνα στις δύο
επαναστατικής
οχθες
του Αιγαίο
18-19
ael 15s