Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Investors ServiceΟι επεν
ες έχουν αναγκή απο
α νέα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ. 4979 Σάββατο 03.06.2017
ή Email: [email protected]
Email: d
ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Μαίλης
Μοσχοβισί:
Στο 91% του
Το Grexit δεν ειναι
Ποντάρουμε στον Ντάιοελμπλουμ για λύση
ΑΕΠ το
στο τραπεί
ως τις 15 Ιουνίου
ελληνικό
χρέος
Δεν θα δοθεί παράταση
για τις φορολογικές θηλάσεις
Το ελληνικό χρέος
λανθασμ
πολύ μικρό
ρο από οaπό
πολογιξ6με
Μετά από
ις θα πρέπε
λογισθεί
Πολ Καξαo
Αμερικανό
eνδυτή
ελληνικών ομολόγων, ιδρυτή
σύμβουλο
της Japon
Καθαρά τα σημάδια
tητού
θεσμοί εί
σημερα
λιτική
νόηση
βελτίωσης της οικονομίας
Suddeutsch
Αμερικανός
ίος έλαβε
Συνέδριο το οποίο
Παρά την αβεβαιότητα λόγω τουμ στην Ελλάδα.
νδιοργάνω
τη:αθυστέgnσης στη δεύτερη
περιοδικό Ec
αξιολόγηση του προγράμματος,
«Παράλληλα, με την ολοκλήρωΕλληνογερμ
οποία η
ελληνική ση της δεύτερης αξιολόημης
Emμελητήριο χτες στη φραν
eυβέρνηση δεν eίναι υπεύθυνη, τη μπeoCmyη της Ελλάόπως γνωρίζεται
και από δας στο πρόγραμμα ποσοτικής
λληνικό χρέος
υπο- Ευρωπαική Επιτροπή, η
χαλάρωσης της ΕΚΤ, το κόστος
δανεισμού
αναμένεται να μει
λογιστεί βάσε
διεθνών
αρά σημάδι
βελτίωσης»
ωθεί σημαντ%ά,
στάνταρ, τότε δεν φθάν
ιδιωτικό τομέα, ιπογραμu80, αλλά μόλις
ργός Οιx
σε ο x.Χαρίτσης, ο οποίος παρΑνάΑΕΠ ο
λογισμός δ
προθεσμία για την υποβολή
των φορολογ
δηλώσε
ξης Αλέξης Χαρίτσης
xών ομολόγων βρίσκον- φowών χαι νομικών προσώπων λήγει στις 30 Ιουνίου
οποίος παρέ0
ή αξία
ι στα χαμηλότερα
επίτεδα, δεν θα δοθε
μία παράταση, επισημαί
ύκλοι τουυπο
λαίσιο
δημόσιου χρέους,
Economist στη Φgovnφοίom. dπό το 2009
υργείου Οικονομικών
με βάση τη χρον
ία λαμ
με την
υπόψη
οι μέχg
ο ίδιος μOnσε για σημαντuai Αναφερόμενος στις προτεραιότδηλαδή αύξηση των εξαγωγών (25,7
τητες της εληνetiς
τώρα Ελαφgύνσεις, Μάρτιο 2017 σε σχέση με
σχέση με τις προκλήσεις τις
Σημερινά δημοσιεύματα γ
χαμηλότερα
προθεσμία για την υπο
Μάρτιο 2016, στη βιομηχαίες αντιμετωπίζει
η ελληνική
μεγαλύτερη διάρχεια εξόφλπαράταση της προθεσμίας
φορολογικών
παραγωγή (24,5%
εονομία, ανέδειξε ως στόχο τη
ημετάθ
δημιουργία ενός
αντλού των φορολογικών δηλύσεων δηλώσεων φυσικών χαι
Μάρτιο 2017
σχέση με
χρόνου έναρξης της
διαψεύδοντα
προσώπων λήγ
Μάρτιο 2016
και στο λα
φανούς
πηγές
χειρηματικού
στις 30 Ιουνίου δεν θα
εμπόριο (9,6%
τον Φεβρουαρ
βάλλοντος, περιλαμβάνοντας
τα υπουργείου Οwoνομwν
Η Ελλάδα μπορ
σχέση με το 2010 τους
σχετικά πεδία τη
δοθεί καμία παράταση
προηγούμενους μήνες, η οποια
της αδειοδότησης, της χορ
ίτε δυνατά στη
κατά τη γνώμη
του είναι ενδeικ- ταξίας
χρηματοδότηση
Συνεδρίου, μεταδίδει η
τική ενος ανεπτυξιακού μομέν