Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Η ποσοτική χαλάρωση της Αριστεράς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εποχές
νέες Αυτή
Ανάπτυξη
την Κυριακή
Science
ΤΟ ΒΗΜΑ
έγκυρη
πλriρns
ενημέρωση
ΤΟ ΒΗΜΑ
ΔΙΕΥΘ
ΑΝΤΩΝΗΙΒ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΜΠΡΑΚΗΣ(1
957-200
Β' ΕΚΔΟΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
HTΡΙΟΣ ΛΑ
ΠαmΚοστή, Maρ8αs, Μαρίαs αδελφ. ΛαΖάρου
€2.00
ολή 06.03-Δυ
ργανισμό Λαμπράκη
96 .Αριθ. 1650
Internet http:/
ΝΕΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ριπέτεια του Δη
ογραφικού
Οργανισμού Λα
μπράκη, είχε α
σιο τέλος, όπως
βαθιά πιστεύαμε
όσοι υπερασπιστή
καμε την Ιστορία
Hεκούρδιστη ορχήστρα n κυβέρνnσn
την κουλτούρα, τις
αρχές και εν τέλε
Το μαρτύριο
παγιδευμένη στιs αντιφάσειs ms
Μετα
την αξία του, αποτιμώμενη και μη
τη γραβάτα
της σταγονας
Ο διαγωνισμός
Η ποσοτική
επενδύουν
Παρά τα πολλά
με το χρέος
εμπόδια που ορ
από Σόιμπλε
θώθηκαν μέχρι και
Τώρα
την τελευταία ώρα
Λαγκάρντ
ολοκληρώθηκε επ
Βερολίνο
στο τυχώς, η διαδικα
σία υπήρξε απόλυτα διαφανής κα
το αποτέλεσμά της
καθαρό -δεν άφη
σε κανένα περιθώESM-ΡΟΛΟ ΣΤΡΑΟΥΧ
Φρένο από ριο για ενστάσεις
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
τnsΑριστεράs
ή αμφισβητήσεις
Τον Nτρά
Αν χρειαστε
Ο Δημοσιογραφι
θα πάρουμε
στην έξοδο
κός Οργανισμός
Λαμπράκη έχε
Τα δάνεια
πλέον νέα ιδιοκτη
σΤΙς
σία, η οποία και θα
TOU ΔΝΤ
αγορές
Συνέχεια στησελδαA2
Ζ.ΤΣΩΛΗΣ, ΑΓΓ. ΚΩΒΑΙΟΣ,ΑΓΓΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ
ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Α4-8
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Λ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΟΙΣΥΜΦΟΙΤΗ ΤΕΣ
ΖΙΛΙΕΤΜΠΙΝΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Eznσε με
Ποs θα
Ο Παπαδημοs Οφανταστικόs
πάθος και
ελευθερωθεί
καιοι «έξι
TzέριΛούιs
πάθη, κέρδισε το ελατήριο
υπέροχοι
ειναι
Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
τον σεβασμό τns ανάπτυξns του ΜΙΤ
onρώas μου
ΕΛΙΔΕΣΑ1
ΕΣ ΕΠΟΧΕΣ 1-4
ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ
Ν.ΧΕΙΛΑΣ.ΣΕΛΙΔΑΑ10
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,ΠΟΛ