Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος 600- Αρ. φύλλου 17.033
Τιμή 0.60 € ο Σάββατο-Κυριακή 3-4loυνίου 2017
& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11- ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο ΤηλΚέντρο26510 25.677,33791- Fac 26510 30.350 ο http://www.proinoslogos
gro [email protected]
Η Ηπειρος «πάσει» σοβαρά σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΚΧΙΡΙΣΚΕΝΤΡAYΕΙΣ!
λοκαριauγεονομικέςμονάδεςσoΝομόΠρέβεζαςoΠοραδέεαι ιχασμένοι οι Βορειοηπειρώτες
τα προβλήματα η6ηΥΠΕκαιπαραπέμπεπομέMoy
και πάλι στις Αλβανικές εκλογές
ΡΟΒαγγέλης Νnούλεςεξασφάλοεmν επανεκλογή του μέσα από τη συνερ
γασία με το Δημοκρατικό Κόμμα. Ελάχιστες οι ελπίδες εκλογής άλλων
Ελλήνων βουλευτώ
ακόμη φορά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΏΣΤΑArΟΡΗ
κή 25η
ΡΕΠ O PAT AZ
περιοχή αβελτιώσοu
βασικούς τομείς,
μαντικότερο πολιτικές διαφορές
συγκεκριμένο τομέα οδικά τές, ωστόσο καθοριστικό ρόλο
ακόμη φορά διαδραματίζουν
Πρωτοβάθμιας
Το Θέατρο Ε.Η.Μ. ανοίγει πύλες
προσωπικές στρατηγικές.
δας Υγείας, η Ηπaρος
μόνο βέβαιο.
δεδομένα, είναι ότι στη νέα Αλγια να υποδεχτεί το καλοκαίρι!
βανική βουλή.
είχαν συνταχθεί
εκλογή ενός βουλευτή
για τα ανασφάλιστα Ι.Χ.
γέλης Ντούλες
Δημοκρατιού πρόσωπο (και όσ
κόμματα σμό κομμάτων)
Ecλόμμη θέση
ξεκίνη
μένα στην 3η θέση
εκλογική περcφέ
Έντονnαντίδ
Αυτόνομο κατέρχεται
το αλλο
Δεκτά μόνο τα αναλογικά
Ελληνικής Μειονότητας
κατεξοχήν
διόδια
στο Δροσοχώρ
>Hχρέωση των 2,40 ευρώ αδιανόητη τονίζει ο Β. Σπύρου
Επιστημονική ημερίδα γα την
Μεταξύ σοβαρούzuι αστειου
αξοποίηση του μalot Tuv προβάτων
Τα νέα
πεζοδρόμια στην
οδό Δομπόλη και η Εφορία
Στην επαναξoUΣΤΕΦΑΝΟΥΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΑ
ταίες δεκαετίες
αναλογικής χρέωσης (rebaμέσω πομποδέ
πάντως η Εγνατία Οδός
Δροσοχώρι σύμ
μού Δροσοο της διέλευσης θα ανέρχεται
στα χώρου εξέφρασε
Αυτή αφορά
συγκεκριμένη χρονική δέσμευση)
Η εμπορική
συγκεκριμένος σταθμός, όπως
Οδός Δομπόλη, άπου
εργασίες ξεκίνησαν.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
βιοpΜα, καθώς
γίνει διαμόρφωση μάμα Οκτώβ
καλά, τον λέμε τώρα)
Αλεξανδρούπολη
τό, παράγονται μάλλ
ποιότητας προιόντος.
Δ ρυθμούς
την Κυριακή 11 Ιουνίου δοργα- Επιστολές αναγνωστών
μοτική αρχή ξεκίνησε επλέγονολοκλήρου στην
upd από την μεριά χρήση
Στη σελίδα
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «ΙΙ.Λ
άτομα με ειδικές Ανάγκες
ΕΠΙΣΗΛΜΑΝΣΕΙΣ
οδεύει ο
ΣΤΟΧΑΣΛMOT
Χωρίζουν οριστικά οι δρόμοι
Να αρθούν τα αδιέξοδα στον
Το παλιό μας το σχολειό
του ΠΑΣ με Λίλα και Ακόστα Χωροταξικό σχεδιασμό
(Με αφορμή την Παγκ. Ημέρα Περιβάλλοντοg
ΓΙΑΝΝΗ
ΛΟΥ, ιατρού
ΣΤΑΥΡΟΥΧΡ.ΤΣΕΤΣΗ Πολεοδdμου
νους φέρνει κατά
χωροταξικού σχεδιασμού
Σχολεία κατεστραμμένα από
στην ανάπτυξη, ιδίως στις σύγχρονες προοεwίοεις,
Ιάννη Παράπόδια τους μέσα από
μόνον, οι αποτρέψιμες επιλοιμες
πόλεμος. Αγράμματοι οι περισσότεροι γονείς,
χαρακτηρίζουν (και
χρόνος να βρεθεί για μόρφωση πλην όμως, για
στους
ροδρομίου
εμβληματικό
επενδυτικά Σχέδια του πρώην
έχουν ξεκινήσει
κακομοιριά φροντίζαν να μάθουμε qiα
αξιοποτησης δημόσιων
ληνικού στην Αθήνα
Αφάντου Ρόδου.
από τις σφο-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα