Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 02.06.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5788
Υπό τον Προεδρία του κ. Νικόλαου Καραμούζη, IIροέδρου της Ένωσης Ελληνιχών Τραπεζών
Πρώτη ετήσια maμισηγια την Ελληνιχή Συμβουλευτική Επιτροπή
Μετά τον έλεγχο: «Αγορά Στοά Δρομος Πλατεία»
Η πρώτη σημαντική αλλαγή αφορά στη δημιο
Ανοιξε
υργία 2 κεντρικών σημείων ελέγχου ασφα
ιβλίο
λειας στις εισόδους των περιοχών εκτός Σέν
προσφορών
γεν (διαβατήρια ασφάλεια) και εντός Σέν
για το 10% της
γκεν (χάρτες επιβίβασης ασφάλεια)
Ελλάκτωρ
Απόψε ή το αorότερο αύo
δρίαση
Χρηματιστή@
Με έμφαση στη λειτουgγικότητα στην εξυπηρέτηση
στον μοντέρνο σχεδιασμό και oτή σύνθεση ελληνικόν
ία πώλησης
0% της
Συνέδριο για «Νησιωτικότητα
ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέσω
κλασνών Hoιι σύγχρονων στοιχείων, οι περιοχές εκτός
επιταχυνόμενου βιβλίων
και Γαλάζια Ouονομία» από
Σένγ%
εν (9.000 τ.μ.) εντός Σένγκεν (15000 τ.μ.
του «Ελευθέριος Βενζέλος» άλλαξαν, με την ολοxAlpha F
για λογαριασμό
το Πανεπιστήμιο Πειραιά
λήρωση ενός έργου συνολικής αναβάθμισης της εμπειτης Alpha Bank ΑΛΦΑ
ρίας του ταξιδιώτη στο αεροδρόμιο.
βιβλίο
ση μεταξύ
των δύο πλευρών
μήνες
για την τύχη
μεγαλύτερ
αστικού ομίλου της
Σίιμπλε κατά ΔΝΤ: Να γιατί ήταν
Η Alpha B
k ΑΛΦΑ
μάταια τα ελληνικά πgογιάμματα
είχε δώσει περιθώριο αoxετάν
Ως ένα από
εγονότα της περιόδου,
σημαντιεότερα γ
εβδομάδ
ναδείχθη
Επιστημονικό Συνέδριο «Νησιωτι*ότητα
μβι αστική λύση μεταξύ
Γαλάζια Ο
βασικών
μετόχων
διεξήχθη στις 26
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
συγκεtριμένα
Σκληρή επίθεση κατά του
Ταμείο δε
έτοιμο
27 Μαίου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με επιστημ
μεταξύ
πλευρά
Νομισμ
προβλέψ
άπτυξη άνω
Διεθνού
Καθηγητή Αγγελο Κότιο, σύμφωνα με
λιρών Δημήτρη
Αναστάσιο
Ταμείου για τις προβλέψεις
νωση Περισσότεροι από 300 σύνεδgοι
σχετική
Καλλιτσάντση
του όσον αφορά στην Ελλάχρόνια»
60 oμύΤητές,
θεματικό Ε
Σε αυτό το πλαίσιο,συνέχισε
Συνεδρ
φιλοξενήθre
ντρικό αμφιθέατρο
Δημήτρη Κούτρα. Συμβιβαστι
νομιxών της
Γερμανίας
με σαρκασμό
Πανεπιστημίου ΙΙΕιgαά συγκεντρώνοντας
Σόιμπλε, οι
μικών, μπορώ να πω
*προσώπου
στημονικής
μεταξύ
δύο πλευρών
μιλώντας
ιο στο "να γιατί όλα τα προγράμμα
νότητας 2ορυφouων ΑΕΙ τής Χώρες, δοeειο
0% δεν βφέθηne.
προσαρμογής της Ελλάαρχών Υ
gγeων, της
για μετοχές
Σόιμπλε
υποστήριξε δας αποδειχθηκαν μίeταια.
λήθος φοιt
γνωστός Επενδυτή
Me oενάπτυξη 1%, η Ελλάδα
πως «αυτή τη
συμμετέχοντες
Τζιβέλης οι οποίες ειχαν περιένουμε με το ΔΝΤ
σχετιχά με
δεν θα μπορούσε
Πανεπιστ ημαχό Θεσμό.
ην Alpha B
k ΑΛΦΑ
όσα προβλε
άλλα μέλη της
ην Ελλάδ
επόμενα 40 με 50 χρόνια. Το