Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
για τα ληξwτgόθεσμα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4978 Παρασκευή 0206.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Jumbo
Κοστέλο
Ισως και σήμερα
Ανεβάζει
Χωρίς προηγούμενο
Νέες προθεσμίες για φορολογικές δηλώσεις
την τιμή
οι μεταρρυθμίσεις της Αθήνας
και αποκαλύψη εισοδημάτων
Να αντιστραφεί
τη μετοχή τη
ΜΠΕΛΑ -0,25%,
16.35
από 14,4 δίνει η Cred
έaθεσή της στήν
βαθμίζει τη σύ
tral» από
καθώς ο στόχος εί
σχεδόν
Επίπεδα με
my τρέχον
Οπως αναφέρε
σματα εξαμηνου δειχν
δόσεων στις αγορ
Βούwανίων, ενώ
στην Ελληνική αγορά ενδέχ
ηθεί tnμηλότερ
προσδοκιών.
osco και Skyserv
ΕΧΑΕ: Στα 54 ευρώ
Σε πιλοτική λειτουργία
στόχο Alpha
η πλατφόρμα «Delos
Finance
Στόχος ε
η «Delo
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
αποτελέσει στην πλήρη
ανά- συνεgγασίας με την πλατηogπτυξή της μία ολοoληοσμένη, μα «Delos» στο πιλοma της
ελεύθερη ναι ανοιχτή πλατp. στάδιο
ogια ν ηλής ποιότητας,
Στόχος όλων
η «De
στην πλήρη
νοτόμων
υπηρεσιών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ συνδυασμένη μεταφορά
(sea- ανάπτυξή της μία ολοι ληρωμενη, ελεύθερη
πλατφόρμα υψηλής ποιότητας,
Στο πλαίσιο του συμποσίου, που διοργάνωσαν από κοινού το
Στα 5,40 tUgω, αυτό 4,90 πριν
πλατφόρμα «Delos
Η νέα
καινοτόμων υπηρεσιών στη
ιοτεχνιsa6 Esτιμελητήριο Αθηνών
οtuξάν
μη-στόχο για
των Cosco και Serv
μπαίνε
συνδυασμένη μεταγορά (sea
χειρηματνά στελέχη
τη μετοχή ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ
ιστημ
σε στάδιο πιλοτικής λειτο
fair-sea) χάθε είδους εμπο0,19% η Alpha Fi
προς όλον
παρουσίασαν το θεσμικό πλαίσιο "Made in Greece", τον
υργίας, με στόχο
ρευμάτων από
έxθεση στην οποία δια
θεσμό του Σήματος ΕLuνwoύ Ποoiόντος.
ηθούν
προσφερόμενες
κόσμο, ενισχύοντας
τη σταση
ηθεί η εμετogueή πολιτική. oόμενου φορτίου από, προς
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ
διάστασης της εθνικής προέτης αξιοποιώντας τις ευνο
nαι δια της Ελληνικής Επι
Γ. Καββαθάς παρευρέθηκε λευσης ενός προϊόντος ή
ρδη ρυθμίσεις γαι τις απλουσε
ισηγμένης θα ανέλθου
τειας, αναφέρεται στην αναμύνησε στο Συμπόσιο
μιας υπηρεσίας, τη διάχυση
ιημένες διατυπώσεις που διέ- 22ο
Ελληνικού Σήματος που
του θεσμού του Σήματος
την ελεύθερη ζώνη του Το όνομα δεν
λίγη τrguία
Ελληνικού Προιόντος
πραγματοποιήθηpeε, σήμερα
Πειραιά
ροποριHώς καθώς αντλεί έμπνευση από
2017, στο Ιδρυμα την προβολή της κλαδικόΣυμφ
με την Αlph
μα- την ιδιαίτερη ιστορική αξία
μεταφερόμενα φορτία,
Ευγενίδου με την
ητας στην ανάπτυξη, σύμφωγια κάθε ημερή
της Δήλου, ως η πρώτη Ελεύθνωση τη
ανάδειξη της αναπτυξιακής να με σχετική ανακοίνωση
αύξηση
gov κατά 10
Skyserv
ερη Ζώνη στο κέντρο του
ΧΑ, η τιμή-στόχος
Aryαίου nαι τους αρχαίους
για την eισrμένη
forwarders διόμους του εμπορίου.
οςτά 0,4