Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
918-1953
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΣΟΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ενας συνεπής
φιλελεύθερος
Παρασκευή 2Towίου 2017
Κωνσταντινος Μητσοτάκης ύmpξe,
σμός εμπαθών
xespiς όμφιβολία έναs μεγάλος πολιτικός-Meγάλος βάσει μιας σειρaς κρτηρίων: διάρ
Κοινοβουλευτικής σταδιοδρομiος
χαί όλίγιστων
ΚΟΝCΤΑΝΤΙΝΟΥ
παράσημο του Μέρ
Στήν πολυκύμαrmσταδιοδρομa
σταντivος Μητσοτάκης χαρακτηριζόταν από
σταθερό φιλελεύθερο στtμο Συν8όoζeμέτρόβaστή Ιστορία τους στήν&ντlolκονομικό φιλελευθερισμό.
Στήν οlκονομία,πορά κάποιες άρχικές καθυστην κηδεία
ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΑΤΟΜΟ
oόλημα
οΟ Ανδρέα ΠαΚOYMENT
πανδρέου,τά σκάνδαλα δημόσuον όργανισμον
«Κομπογιαννίτες xαλοpατροί
Στήν τρteτία της κυβέρνησης Μητσοτάκη,
μεγάλα δημόσια έργα με χρήση
πόρων (μετρό, άeροδρόμο,Αττική οδός,YέΦυΔιανέμει iθαγένειες
ρα Ρίου-Αντιρρίου χορηγήθη
δύο άδειες
που άλλαξαν το
Τόντpόno
ταχτοποιεί ρουσφετια
βήματα έπλυσης
μετετράπη oανolΔΕΚΟσέάwbνuΠανικός Τσίπρα από τιςήττες
μeςtταιρεleς, καταργήθη
ol Ελεγχοι τιμών
Εγιναν προσπάθειες εξομάλυνσης
τότε ύποχρeώσeων τοΟ Δημοoiου κοdρύθμιση
πλειοψηφία τηςκυβέρνησης Μητσοτάκη
Το τραγικό
120 χρόνια στά
σχεδιο
αμα ήδtαρκής διόγκωση ελλειμμάτων κοχρεaν
καταθηκες τοokώνσταντhου Μητσοτάκη.
στρατιωτική παραείν Κ
okονομικόςFλελευθερισμός του,δexνουν
Παρά ελός
Σήμερα
θάήτανδ%αλύτερος πουργός Ναυτιλίας
ους τούς Ελληνες.
αδύναμους Kal προστατους εφοπλιστές.
στην αγορά
Διαβάστε το άρθρο
«Ηδημοχρατία