Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ e
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
wwwe-aggela,gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9247 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΑΡΧΩΝ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ
Στις 781,85 μονάδες
0,85%
AV000
Σελ 5
ΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Η ΑΓΟΡΑ
Τσίπρας: Συγκλίσεις
ΑΣΦΥΚΤΙΑ
και εθνική γραμμή
για το χρέος
Σελ 3
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΕΣ
ΑΙΏΝΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΛΙΔE
εκ Παρισίων
Το Παρίσι πρότεινε οι ελαφρύνσεις
ύ χρέους
να συνδεθούν μ
άπτυξη της
Προβληματισμός
Handelsblatt", ε
αλούμ
από τις αυξανόμενες
Αν να τα πηγαίνει
καλά οικονομικά, το χρέος θα αποπληρώνεται
ροές στο Β. Αιγαίο
ά. Αν ό
ότε θ
μnκύνονται οι προθεσμίες αποπληρωμής"
Σελ 2
γράφει γερμανική οικονομική εφημερίδα, για να προσθέσει πως "η γερΣΑΧΑΡΑ
μανική κυβέρνηση βλέπει με σκεπτικι.
σμό και αυτή την πρόταση"
Επίσης, το δημοσίευμα της "Hand
blatt" αναφέρ
ροσπάθειες
ευρωπαϊκών θεσμών να πείσουν
το ΔΝΤ να βελτιώσει τις προβλέψεις
ς ελληνικής
για τον
οικονομίας, ώστε κατά συνέπεια να
μειωθεί και ανάγκη για μέτρα ελά
φρυνσης του χρέους"
Η εφημερίδα επικαλείται έγγραφο
της Κομισιόν που προβλέπει τρόπους
για ταχύτερ
εκμετάλλευση ευρωπαικών πόρων από
την Αθήνα, καλύτερη πρόσβαση της
Νεκροί σην έρημο
Ελλάδας στα
ευρωπαικά ταμεία και
μεγαλύτερη δραστηρ
επενδυτου Νίηρα δεκάδες
τικών τραπεζών. Πάντως
εφnμερ6
μετανάστες
Ντίσελ
ρφ εκτιμά ότι "το ΔΝΤ
δεν φαίνεται δ
θειμένο
να υποχώρήσε