Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26812 ΕΤΟΣ 88ον
Γ. Στουρνάρας
Πλήρη και έγκαιρη εκκαθάριση
διευθέτηση του
των μη εξυπηρετούμενων
Χρέους
προυπόθεση για
δανείων Ζητά ο Μπ. Κερέ
την ανα Καμψn της
οικονομίας»
πρόοδο» που έχ
Η πλήρης και έγκαιρη ε
μειωθεί στην Ελλάδα, α
2010, στη
μεταρρυθμ
Events
διόρθωση τ
φαρμογή
onomist
Events
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, σχετικά
θάριση
με τη
μη εξυπηρετούμε
Γιάννης Σ
μιλώντας σ
ψηφίσθη
φου τη
την Ελλάδα, θ
ρόοδος μ
κρίσιμη σημασία γι
στην Ευρώπη
ροηγουμl
ριξη της
ύμενης μεγ
ΟΣΑ» ανέφερε, σημειώνοντας, ωσ
ρης προσπάθειας σ
ένουν πολλά
τεύθυνση αυτή, δήλωσ
το υψηλό χρέ
αι η υψηλή
ροβλήμ
ης ΕΚΤ, Μ
την ελλη
μιλώντας στο συνέδριο
Στην ομιλ
με θέμ
βρισκόμαστε κοντά στην επιστροφή της Economist στη Φρανκφούρτη,
με θέμ
Ελλάδα: Μ
Ελλάδ
αγορές, ο Στουρνάρας ν
γχη διευθέτηση
ΧΏηματοπιστ
γραμμ
ές αγορέ
ζητήματος
ής πρ
Ο αξιω
χος της ΕΚΤ
θεσης για την ανάχαμη
ήρξε πρόοδ
απουσίασε μια πρόταση διευ
Ο ίδιο
λήρη οφέλη από την ενίσχυση χαι διε
και η δια
ρίτο τρίμηνο του 2015
ές τράπεζ
θέτησης, η
στηρίξ
στη διατήρη
ραπεζών βελτιώθη
μψης της Ευρωζώνη
βέρνηση
ρυνση τη
λλή δουλειά να γ
χου γι
λλαγές στη
αι θετικό
βουλί
ραπεξ
σχύθη
χι εμπόδιο για τη
ση στο 2%. Σύμφωνα
δείnτη (CETI)
αυξάνεται
ξη της Ελλάδ
ροχειμένου ν
σενάρ
ρδοφορία
16-17% στο τέλο
ου 2016 από 11% στο
στην ελλη
Ευκ. Τσακαλώτος: «ΣυμBiβασμούς χρειάzεταin
Αισιόδοξος για τη
δεύτερη
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους»
αξιολόγηση ο Π
Μοσκοβισί
ν διοργ
τας σε
συνέδριο πο
ρα» ξεχαθάρισ
ροσθέτ
στη Φρ
γχη η Ελλάδ
φούρτη, με θέμ
ρρυθμ
χρηματοοικονομι%ό ριβάλλ
έχουν πραγμ
αι ότι τα βραχ
υπάρξει συμφωνία γι
Ελλάδ
της Ευρώπης
ρόθεσμα μέτρα για το χρέ
φαρμά
της δ
ρης αξιολόγήσης εξέφρ
τροφή
ς Χρηματ
Νομισμ
μέτρα γ
ς αγορές
Πιερ Μοσκοβισί τοπ
ότι η Ελλ
η Ελλάδ
θετούμενος με το
ηχογραφημένο δα έχ
%πληρωσ
ις δεσμεύ
δρόμο βιωσιμότητα
ν χρέου
μα στο Συνέδρι
της» υπογράμ
ο Ελλη
α ήμουν ευτυχής εάν
οι χρημ
Ελληνογερμ
ύ Εμπορ
γορές βεβ
τη τη
για τ
ήτημα τ
Επιμελητηρίου
ρα η Ελλάδα χρειά
φορά η Ευρώπη
ργός Ο
φούρτη, με θέμα: «Ελλάδα: επιστροφή
Στις 21
ν, δηλαδή μ
α μέτρα βιωσιμότη
χρέου
Ευκλείδης Τ
αλώτος, μιλ
χρηματ
με ότι πρέ
α ληφθού
βδομάδ
ά το Ε
p θέλ
(«Greece: A back
he fi
η «Wall S
Handelsblatt»
Η πτώση του πληθωρισμού συντηρεί τη
λευταίους
βρεθή Χαμ
λήφθη
δίνει την εμπιστοσύνη
νομισματική στήριξη
χρειάζ
μο τη
η ΕΚΤ
ξιολόγησης. Θ
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης μειώθη
ντομότερο δυ
χτίσουμε πάνω
ας διάλ
μενομ
στη σημαντική πρόοδο
ου έχ
την ΕΚΤ
ά Κερ
ς αξιωματούχους της Ευρ
1,9% τον Απρίλιο, δ
χθεί Θ
της Επιτρ
έφερε ότι η τελευταία λαμβάν
αποφά
κής Κ
ρικής Τράπεζ
δεσμευθ
για μ
έξω όλο
έρει δημοσίευμα
μυστηρ
όσυρση της νομισμ
ής στήριξης
στην εξεύρεση
ογραμμίζ
Bloomberg
λύσης ξη
α έχου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα