Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ
OTΝΙor 20
Η Δόξα σχεδιάζε
Με τη συμμετοχή 285
Στη Δράμα
Ράμα.
τη νέα σεζόν
μαθητών από
η θεατρική
Παιδιά του Ορφανοτροφείου
δημοτικά σχολεία
Στις 8 Ιουλίου
παρασταση
Δράμας στη σχολή
της Π.Ε. Δράμας
Τα εγκαινια του
Το ψέμα
μουσείου του ΚΑΟΔ
αξιωματικών
διεξήχθησαν οι Αγώνες
ους Θοδωρή Αθερίδη
λαιμάχω
ΑθλoΠΑΙΔΕΙΑΣ
Σμαράγδα Καρύδη, Μυρ
της Κερκυρας
Αλικάκη
ης Εθνικής μπά
σελ 4
ελ. 8
ελ. 3
Από 57 ευρώ ο μήνας
Διαμαρτυρία Συλλόγου Γονέων Καλλιφύτου
Συλλήψεις για ναρκωτικά
για την εξαγορά χρόνου
σε Δράμα, Καβάλα
ασφάλισης ΟΓΑ
Ζητούν να λειτουργήσει σύντομα
και κομοτηνή
Το κτίριο Παιδικού Σταθμού κα
Συνελήφ
Τρίτη
μους Καβάλας, Δράμας
όπης, από
πρώην ΟΓΑ (νυν EOKA)
Νηπιαγωγείου στην Καλλίφυτο
ιθυμεί
εξαγορ
Αστυνομίας
Καβάλας, Δράμας και
πλαομ
τικό χρόνο
φάλισης
Ροδόπης, τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 63
ισχύει μόνο για
φανίσουν ζημία
ξεχωριστές δικογραφίες
Σήμερα το Νηπιαγωγείο στεγάζεται σε αίθουσα
ομικό φορολογητέο ετή
για κατοχή ναρκωτ
του Δημοτικού Σχολείου και δεν υπάρχει Παιδικός Σταθμός
ρώ) στην
πρόσφατη εκκαθαρισμένη
ήλωσή τους
Πολυμέν
ίζει εγκύκλ
ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Δηργασίας για την εξαγορά πλασμ
Συμβουλίου Δραού χρόν
για την εξαγορά πλασμ
της Δευτέρας 29 Mai
χρόνου, ειδ
υς πρώην
Συλλόγου
σμένους
ΟΓΑ, γι
Κηδεμόνων Καλλιφύτ
μηνιαί
φορολογητέου
σοδήματος, με
ευρώ.
ις αλλά
στην περίπτωση
Ακόμη δηλα
ασχολεί την Κ
άποιος εμφ
ζημία στην φο
τητα. Πρόκε
λογική δήλωση για
χει ολοκληρωθεί εδώ
εξαγοράσει πλασματικό χρ
ση χρ
ναλυτικότερα, στη
θα πρέπει
ρώ για κάθ
Παιδι
της Τρίτη
ήνα. Στη
ρίπτωση
χωριού αλλά
οδό Ζυγo
αίο εισοδ
Νηπιαγωγεί
της Ομάδας
της εξαγο
τηση διεξήχθη
ερο χωριό
ς. Αυτή τη
ιωτέον ότι γι
Πρόληψης
Καταστολής Εγκλη
προ ημερησίας διάταξη
ζητηση της
Καλλιο
στό για την εξαγορά πλ
τητας της Δ
ρχικά
Οι τουαλέτες
χρονος, διό
πρόεδρος της
ικής Κοινότητας Καλλούτ
απόσταση
ηνιαίου εισοδήματος
άλιστα τις χρησιμοπ
ηνιαί
Διαμαντίδης, η Καλλίφυτος εί
Όπως τό
νήπια ταυτόχρονα.
κτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησίας
ματος
χωριό της Καβάλας
μηνιαίου εισοδήματος
γαστη κάννα
όρους
ραμμαρ
μορφα
ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Στη δεύτερη περίπτωση
ράδυ της
σήματος.
Τρίτης, στη
οχή της
ρύτερη
Κανονισμός για την
χρηματοδότηση
της Ομάδας Πρόληψ
Εως το τέλος Σεπτεμβρίου
των πολιτιστικών συλλόγων από τον Δήμο
Εγκληματικότητας της
θυνσης
νομίαςΡοδόπης,
Δόθηκε παράταση
με ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση
για αποκάλυψη
αδήλωτων εισοδημάτων
-Με η δέσμευση
τον Σεπτέμβριο
ίες με μικροποσότητα ακατέργαμος
στης κάνναβης
Παραινέσεις από τη
υς αθλητικούς συλλόγους
εσημέρι
Αθήνα
της Τρίτης, στη Δράμα, συνεληφ
τη λήξη της
ύς της Ο
ας Δίωξης
2017)
έως τις 30-9-20
η προθε
ΟΦΩΝΑ πέρασε από το Δη
Τμήματος
φάλειας Δpάλογουμένων
αγωγής
Συμβού
ότι βρέθηκε,
2χρονος
χουν υποβάλει δήλωση
χουν υποβ
υνεδρίαση
θήκη ιδιοκτησίας
λει ελλιπή
δήλωση
δημιμε μικ
οθελou
άλυψης
ως τη
ργία ενός
μου για την
στης κάνναβης
ολογητέας ύλης παρελθ
Χορήγηση
Κατασχέθ
με τροπολογί
ργείο Οικονομικων στη Βουλή
τες κάνναβης.
ριοχη του Δnuου Δράμας. Ο
κανονι
Με την
ην ψήφι
υντελεστή τυχόν οφειλόμενου
θέματος με την
όδιους Ε
φόρου
γελείς,
την προανα
ρεθεί ένας τρόπος μοροδό.
για πρώτη
Ασφάλειας Καβάλας, Δpάκές δηλώ
οβάλλ
ημοτικό Συμβ
Eολόγηση
Κομοτηνής
-5-20
την φιζα
θέμα.
χορήγηση
ώτη διαπαραταξι
Δήμο Δράμας
φέτος,
ση δηλώντίστοιχα,για τις
ωινό T
ην τη
φορολογ
οβάλλο
Εποχη
έας Δ
μαρχος Προγ
ως 30-9-20
θέμα κατηγορώ ντ
μπατζάκη
απουσιά
γγυημένη φύλαξη
ση της σχετικής
τη φορολογική διοίκηση
ραλαβή παράδοση
έχουμε
Σε περίπτωση
κοινοποίηση της
δεν ψηφίστη
ευτήκαμε ότι
ντηση
ής ελέγχου ή της πρόσκληση
βου- ολοκληρωμένο το Μητρώο μέχρι
ροχής πληρο
ρίων έχει γί
Σεπτέμβριο. Τελικά, ψηφί
για δηλώσεις
υποβάλλονται
Στη συνέχεια, η δημοτική αρχή κάμόφωνα από
έως τη λήξη της προθ
λεσε δε
τικο Σ
ούλιο της περασμένης
ΚύKVOς
την κοινοποί
Δευτέρας"
σμιας
ολής ελέγχου
ζήτησα
Όπως επιση
πρόσθετ
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα