Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Χαρίτσης: Στηρίζουμε ενεργά μια ευρωπαiκή στρατηγική για τη βιομηχανία »ο
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 01/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Αποκαλυπτικά στοιχεία του ΥΠΕΝ
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βουτιά στους ελέγχους ΚΕΔΑΚ για πάταξη
του λαθρεμπορίου καυσίμων
Βορείου Ελλάδος
Ποιες χώρες είναι ο
«τροφοδότες» για την Ελλάδα
Golden Visa
Ανοίγει η βεντάλια
Ελπίδες
για τη
«Χρυσή Biζα»
Εντός των επόμενων ημερών η διεύρυνση των
προϋποθέσεων για την παροχή της «Χρυσης Biζας».
σης 5 αMOU Τι προκύπτει από τη διεθνή εμπειρία. Ποιες χώρες
είναι οι τροφοδότες» για την Ελλάδα.
Να μην προχωρήσει στη δεpυ
I νση του προγράμματος χορη
Στο Ευρωκοινοβούλιο
ησης της Χρυσής Βτος (Golden
visa) πέραν της απόκτησης ακι
ο Γ. Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ
νήτου, κάλεσε χθες την κυβέρνηση 0Juerg Steffen, εiκεφαλής
της αυστριακής Henley &
Στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κο
ά όργανα
ου έχουν ζητήσει την
Τα ελεγ
Partners, ενός από μεγαλύτε
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
άμεση αναθεώρηση της ελληνικής νομοθ
ρο γραφείο Πογκοσμως που
εσας προκειμένου να α
με θέμα τις μ
ρυθμίσεις στην αγορά
κατασταθούν
ασχολείται με θέματα χορηεργασίας στην Ελλάδα, εκλήθη για να τοποθ
παραβιάσεις των διεθνών κανόνων προετηθεί ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγό
ησης Χρυσής Βίζας
στασίας της εργασίας
ης κοινωνικής
ασφάλισης στη χώρα μας, ενώ τεκμηρίωσε
πουλος.
την αναγκαιότητα αλλαγής της οικονομικής
Ο κύριος Παναγόπουλος στην ομιλία του
πολιτικής στην Ελλάδα και στην Ε.Ε
μεταξύ άλλων, έκανε εκτενή ανoφορά σε όλα
ροτίθετα
σύμφωνα με πληρο
ότι θα εφαρμό
κόnουλο
φορίες της Bild
ψηφισed
ρρυθμ
βερνητικός
η δόση
Η γερμανική εφημεγίνει ελα5η
ρδα γράφει
Δημήτρης Τζα
ελαφρ
χρέους της Γ
βέρνησ
Μητράκος:
αβάλει τις ληξι
κης Bild
ορισμένες
Χώρες
ελληνική κυβέρνηση
ρόθεσμες οφειλές
νερερε ότι η ΕλλάΟΙ ΤράπEpς δεν μπορούν
Ευρωπαϊκή
αλήθει
βάλε χρήμα
ιδίως η
δα θα αρνηθεί την
Ενωσης
της χωρίς
δηλωσε
Reuter
χρηματοδοτήσουν
στην άκρη,
πάρει νέο δάν
Γερμανία
όμενη δόση
Τζανακό
πληρώνοντας λογα
Υπογραμμίζει δε ότι
γίνει ελαφρυλος, σημειώνοντας
ριασμούς μεταξύ η Αθήνα έχει
Διαψεύδ
χρέους.
ειλημμ