Next

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -TO:1.00Ε Α.Φ. 4977 01.06.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Επενδύσεις
Ντράγχ
Φωτιά στα «χόχχινα»
2 δισ. ευρώ
Αναγχαία τα έκτακτα μέτρα
Πλειστηριασμοί χαι ρευστοποιήσεις για
για 770 σχέ
νομισματικής τόνωσης
τους μπαταχτσήδες
δια STτούν
ένταξη στον
Δέκα αλυσίδες S/M
ς δραστηριότ
ητες όπως η δημιο ογία νέας
μονάδας
η επέκταση
όvναμιxότητας
αφορού
στην πλειοψηφία
δύσεις
ζητού
αναπτυξιακού νομ
(Ν.4399
σύμφωνα με τις
αιτήσεις
μέχρι 15 Μαίου 2017
καθεστώτα,
αναπτwξιακού νομ
ageszeitung
έχει στη διάθ
ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχ
θεί 770 αιτήσεις
λογισμού
Κριφός εθνικισμός της Μέρκελ
2023.860.852
ρώ, με την
οeγοoδιατροφή, στις διάφορ
με θύμα την Ελλάδα
ες Εκήάwσεις της
βιομηχανία
σημαντικό ότι
ητική
Η εφημερίδα κατα ιερα
Πρώτα η Αμερική, αυτή
συμμετο ri
τη γερμανική anβέρνηση για ξέρει να κρύβει επιδέξια το
μικρές
χειρή
ις. Σ
ότι αφορά
την επιμονή της να μεταθέσε
δικό της Πρώτα η Γερμανία
προτιμούν
τις διαπgosηματεύσεις για το
υποψήφιοι, το 44% αφορά
λληνικό χρέος μετά
2018 Οπως σχολιάζει η εφημερίδα,
σχολιάζει ότι «η Ελλάδα
«πουθενά άλλου δεν φαί
εατλήgoσε όλους τους γερμαμε τοση σαφήνεια η
και σε άλλα wανάλια πόλεμης
πραγμα. Σ
ς όρους
μεταξύ ρητορική
τροφή των Ηαταναλοτών
Σύμιp
αλύσίδων σούπερ μάρκετ καταγράφει έρευνα της
α?κότητας όσο στην περιπτωση
είναι ανόητο
της Ελλάδος Χωρίς συμπόνια Nielsen. Στο 25,8% το μερίδιο τον private labe
Σκληρή επίθεση στη γερη χώρα ωθείται στη φτώχεια
στοχεύ
μανίδαwraελάριο εξαπολίε
επειδή η Μαγκελάριος θέλε
αναπτυξιακού νομ
eοδιατροφή με πρωτοσέλιδο σχόλιό της η
να ρδίσει τις ομοσπονδια- Οι
τάσεις της αγοράς του συνεδρίου shopper Trend
αριστερή TAZ (Tageszeitung)
εκλογές
τον Σεπτέμβριο
λιανεμπορίου για την πολ- που διοργάνωσε πoόσφατο
η δημιουργία εξειδ
Οπως αναφέρει η Deutsche
μένων θέσε
ζητημένη χρονιά
η Niel
παρουσία 100
gγασίας
Welle, η εφημερίδα του Begαβιομηχαστην πορεία
περασε Rαι πως αυτη ή
πλεον στελεχ
απο τον
ολίνου aάνει λόγο για eaguφό νώνει τη γερμανική κυβέρνvoποιησης της χώρας. Οσον
πραγματικότητα
αποτ χώρο του λιανεμπορίου
αφορά την αξιολόγηση
εθνικισμό της Μέρκελ» με
ηση για την επιμονή της να
ντώθηκε στις αγοραστικές
της β
θύμα την Ελλάδα
τις δ
απών, Εκτιμάται
συνήθ
ς των Ελλή
ναλωτινών αγαθών εκπροότι,η ένταξη γί
ίσεις για το εληνικό χρέος
χαταναλοτών %αθώς χαι σωστώντας 40 εταιρείες του
ούλιο
Σύμφωνα με TAZ η
σχολιάζει ότι
λιανεμπόgστην εικόνα
η υλο
αρχίσει στη
Μάριος «δεν
«η Ελλάδα εεπλήρωσε όλους
zαλύτερη
αποτέλεσαν αναeεμιενο
ποίησή τους
του Ντόναλντ Τραμπ,
τους γερμαν
εργασιών του
απλά και μόνο πιο ευφυής. η αν είναι τόσο ανύη
νδύσεις από την
Την ώρα που ο Τραμπ γυρνά τοι»
επόμενη χρονιά.
τον κόσμο με το σύνθημά του