Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9246 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Σας 775,24 μονάδες
0,10%
Σελ 5
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΑ Δ. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Συναντήσεις στελεχών
της κυβέρνησης με τον
αντιπρόεδρο της Κροατίας
Σελ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΟ ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Κανένα πρόβλημα
Σε λίγο θα μας πούνε ότι τελικά δεν
χρειάζεται τίποτα για
χρέος. Τ
Ελλάδα έχ
άποψη ό
φαρμόσε
"τερά
ροnγούμ
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων εξέφραΕφαρμογή του
σε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας
ς Ευρω
κής Επιτροπής
αντΙΚαπνΙστIKOU νομου
νικό πρόγραμμα Ντέκλαν Κοστέλο, μ
λώντας στο συνέδριο του Economist
χωρίς εκπτώσεις
στη Φρανκφούρτη
120 από τα
Σελ 2
140 πρ
ς αξι
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΟΛ
λοκληρωθούν μέ
μενες 10 ημέρες προκειμένου να λάβει
Ελλάδα την επόμενη δόση, μετά
την "πολύ θετική" αξιολόγηση στο πε
ρασμένο Eurogroup
τούτου, τόνισε ο Ντ. Κοστέλο,
Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον δn
μικό πρόβλημ
ς κατά
τη γνώμ
τηS Επιτροπής δεν
χρειάζεται να ληφθεί κανένα επιπλέον
Κυριε Πρόεδρε
μέτρο, με
προτεραιότητα
βοηθήσουμε την Ελλάδα να επανακτή.
σει την πρόσβα
ς αγορές"
Ωστόσο
κή εφαρμογή των συμφωνημένων με
ταρρυθμίσεων θα φανεί το επόμενο
Αλλαγή σελίδας
ός παράγ
σημαντι
ς για την επιστροφή
μετά την είσοδο
ιδιοκτησία" του προγράμαπό την ελληνική κυβέρνηση
ματος
Μαρινάκη
υ προγράμματος ιδιωτιρίως
Ο λογικός