Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3529O • ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙHΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑIΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΠ ΥΓΕIΑΣ
ΤΟΥ ∆HΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙAΣ - ΤΟ OΡΑΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜAΡΧΟΥ, κ. ΘΩΜAΚΟΥ

Η ΑΠAΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟIΚΟΥ ΣΤΟ
∆HΜΟ ΑΓIΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥHΣ

«Συµπαγής πόλη»
Π

αρουσία δηµοτών και
εθελοντών γιατρών
εγκαινίασε το ΚΕΠ
Υγείας, ο ∆ήµος Κηφισιάς, σε
συνεργασία µε το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων υπό την Αιγίδα της ΚΕ∆Ε.
Την τελετή των εγκαινίων,
άνοιξε µε χαιρετισµό του ο
∆ήµαρχος Κηφισιάς κ. Γιώργος Θωµάκος ο οποίος µεταξύ άλλων τόνισε: «Πλέον και
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Υγείας ξεκινά την
λειτουργία του πλάι στις υπόλοιπες κοινωνικές δοµές του
∆ήµου Κηφισιάς. Με την πολύτιµη βοήθεια του Ελληνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου
Υγιών Πόλεων και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΚΕ∆Ε) που ευχαριστούµε πολύ, η πρόληψη

Έγινε η δηµοπρασία
µε τα έργα από τη
συλλογή Ιόλα
>> ΣΕΛ. 2

ΘΕΡΙΝOΣ ∆ΗΜΟΤΙΚOΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡAΦΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣIΟΥ
«ΜIΜΗΣ ΦΩΤOΠΟΥΛΟΣ»

Έκανε πρεµιέρα

>> ΣΕΛ. 6

Η οµιλία του
στο µουσείο
της Αρχαίας
Ήλιδας

ΣHΜΕΡΑ, ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚO ΚEΝΤΡΟ
ΤΟΥ ∆HΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣIΟΥ

Εορτασµός
«World
Challenge Day»

>> ΣΕΛ. 10

Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη
Βόρειας Αθήνας
Πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση εκπροσώπων των ∆ήµων Εταίρων:
Αγίας Παρασκευής, Αµαρουσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης –
Πεύκης, Μεταµόρφωσης, Παπάγου – Χολαργού, Πεντέλης και Φιλοθέης - Ψυχικού της ΠΕ του Βόρειου Τοµέα, οι οποίοι έχουν συστήσει
σύµπραξη µε επικεφαλής το ∆ήµο Αµαρουσίου.

>>ΣΕΛ. 2

>>ΣΕΛ. 9

Στον ∆ρόµο της Εκεχειρίας
ο Γ. Θεοδωρακόπουλος

ασθενειών και ο προσυµπτωµατικός έλεγχος υγείας καθιερώνονται στον ∆ήµο µας.
Στόχος µας: Παντού (Πολυ ατρεία, Ανθρωπιστική βοήθεια,
Παιδικοί Σταθµοί, ΚΑΠΗ) νέα
προγράµµατα µε περισσότερους ωφελούµενους. Συµπαγής πόλη, µε όλες τις υπηρεσίες δίπλα µας. ∆ήµος µε κοινωνικό πρόσωπο, ∆ήµος της
Αισιοδοξίας και της Καινοτοµίας».
Ο Πρόεδρος του Ε.∆.∆.Υ.Π.Π.Υ
και της ΚΕ∆Ε, κ. Γιώργος Πατούλης, ∆ήµαρχος Αµαρουσίου απηύθυνε χαιρετισµό και
πραγµατοποίησε οµιλία για
τον ρόλο των ΚΕΠ Υγείας
στην Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας.

>>ΣΕΛI∆Α 5

«Ανηφόρα» για
τον ποδηλατόδροµο
Η απάντηση του
Αντιδηµάρχου
Καθαριότητας –
Περιβάλλοντος του
∆ήµου Αµαρουσίου,
κ. Βασίλη Κόκκαλη,
προς τον Σύλλογο
Πολυδρόσου, στα
παράπονα για τον νέο
ποδηλατόδροµο.

>>ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα