Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
eidisis. gr
Επαγγελματικός Οδηγός
ΚΙΛΚΙΣ
edisis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Πέμπτη 1
Ιουνίου 2017 έτος 18ο αρ. φύλλου 4397 0,50 ευρώ
Στις νότες τουΕινόμαυρου στο Οινοποιείο Αiδαρίνη
Εκατοντάδες φλοι του κρασιού και της Γουμένο σας βρέθηκαν και
ρου», την τελευταία Κυριακή του Μαίου
γείου και στις δεξαμενές του κρασιού, να τους ενημερώσειγα τις πο
Τα μdη της οικογένειας Αδαρίνη ήταν
εκεί για να υποδεχθεί τους κλες του αμπελώνα της Γουμένισσας, να τους προσφέρει ένα ποτήρι
φέτος στον υπέροχο χώρου του οινοποιείου ΑΙΔΑΡlΝΗ, στην κ
ρωμένη πια και επιτυχημένη εκδΜωση. Στις νότες του Ξινόμαυ
φίλους του κρασιού, να τους ξεναγήσε στα
βαρaα του υπο- κρασί γευστικά τοπικά εδέσματα.
σελίδα 5
Την Πέμπτη 8 Ιουνίου
Noιάστηκαν και έδρασαν
συσκέπτονται για τις τιμές
οι αιγοπροβατοτρόφοι
Τα παιδιά του 5ου Δημοτικού
ΟΣύλλογοςNγοπροβατοτρόφων Κιλκίς προσκαλεί τους κτηνοτρό.
φους του νομού σε σύσκεψη με θέμα τις τιμές παραγωγού, την Πέμ
πτη 8 Ιουνίου, ώρα 11.00 στο Επιμελητήριο κλκίς.
Ο πρόεδρος του συλλόγου Χρήστος Σολομωνίδης απευθύνει έκ
κληση για μαζική συμμετοχή
των κτηνοτρόφων λόγω της ασφυκτικής
Επισκέφθηκαν
κατάστασης που
διαμορφωθεί σε βάρος των παραγωγών.
την παιδια
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
τρική κλινική
Πτυχία στους μαθητές
Του Νοσοκογιορτή και των γονέων
μείον Κιλκίς
Και χάρισαν
βλία στο
ασθενείς
σελίδα 6
Βρήκε 3 κουταβάκιαφντανά κλεισμένα
σελίδα 9
σε τσουβάλι πεταμένα στο Λόφο Αγ. Γεωργίου Ευκράντη Εκθεση
Φωτογραφίας σελ. 7
σελίδα 3