Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ 2017
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26811 ΕΤΟΣ 88ον
Καθαρή λύση για το χρέος
Και ο Μοσκοβισί
ελπίζει σε
Τσίπρα με Μέρκελ, Μακρόν και Τουσκ
Τηλεφωνικές επικοιν
συμφωνία για την
Ελλάδα στο
Κύκλο τηλεφ
Eurogroup της
15ης Ιουνίου
χε ο πρωθυπουργός, Αλ
ς Αγκελα Μέρ
ρας, μ
λ, Εμ
Την ελπίδα ότ
p της
p της 15ης Ιου
λική συμφ
με τη Γερμανί
για την Ελλάδα εξέφρ
γχελάρ
Γάλλο Πρ
πος Ο
μίας, Πιερ Μ
τη διάρ
ζήτησης γ
το ευρωπαiχό
ησε την Δευτέρα, όσ
συνομιλία του, σήμερα (σ.σ. Το
Βρυξέλλες
ρόεδρ
ας σε ερώτηση του ευρωβου
τη), μ
Συμβουλ
ΣΥΡΙΖΑ
λευτή
ροέδρ
ργός μ
θέσεις τη
Ευρωβουλής, Δημήτρη Π
δημούλη
λληνική
λευράς για την α
φέρθη
γκαιότητα ύπαρξης χαθαρήςλ
40 «φιλόδοξ
ροαπαιτούμι
xπληρ
η Ελλάδα, στο
της δ
ρης αξιολόγηση
Ολοι συμφώνησαν να συν
δρόμο
ργάζονται εν όψει του
Πρόσθ
οσο, ο
group της 15η
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
βδομάδ
ότι η Επιτροπή θ
Μειώθηκαν τα «κόκκινα» δάνεια το πρώτο τρίμnνο
ρόλο τη
ειλικρινής διαμεσολαβη
Αύξηση των
τράπεζες έχ
ήδη προβεί στις
ραπεξ
στην χώρα μας
δεν εξυπηρ
αναγκαίες προβλέψεις
η εξυπηρ
ο πρωτο
ελληνικών
45% σχεδ
σε 106 δ
2017 επιτεύχθη
της Ευρώπης όταν η χεφαλαιο
τρίμηνο τ
στοχος
ηση των
συνόλου των δα
ενώ ο μέσος όρο
εξαγωγών στις
θεί γ
ραπεζών μ
1,2% τη
της Ευρώπης ε
ξυπηρ
φερε μετ
Τρίτες Χώρες
ητής της Τραπέζης τη
ο υποδ
Ελλάδος, Θεόδωρος Μητράχος, μιλώντας
Μείωση εμφανίζουν τα
ο Red B
Forum χαι σημείωσε Και όμως n Ελλάδα είναι ανοικτή σε
σης θ
το γεγ
επενδύσεις real estate
λοχληρωμένη εθνική στρατηγ
για ή για τη
τιμετώπιση
με σειρά
διανομή και μεταποίηση
ηλεκτρισμό
εξαγωγικού εμπορίου,
παρεμβ
χάρτη του ν προϊοντική θεση τ
Επισή
θήκες για το εμπορ
ξαγωγ
ρυθμοί του πρώτου τριμήνου
η συμπεριφορά των Επι
λατφόρμ
στηριασμών ακινήτω
του 2017. Συγκεκριμένα,
υ συμβάλλουν στην αρνητική σ
λυση τ
Πανελληνίου Συνδέσμου Ε
ρχές Αυγ
ύς θεσμούς, δ
ώνει έκθεση του
ση της εμ
ης σε
μβιβασμού. Αναφερόμ
ν Κέντρου Εξαγωγ
ξαγωγ
e Outlook 2017). Μόνο με την αύξηση της διεθνούς συνερ
ΟΟΣΑ (Β
Μητρά
Ερευνών χαι Μελετών (ΚΕΕΜ), επί
τη διασφάλιση ότ
διεθνείς αγορ
ζουν μ
τίμησε ότι ολοκληρώθη
ο πολυετή
της ΕΛΣΤΑΤ, σε
προσωρινών στοιχε
τους ίδιους
θεί η
ς μπορ
ηση τη
λική αξία
τριμη
οφευχθεί η
ραγωγική δυναμ
ρβάλλ
θεί ηεμ
ση 42% στη διάρ
αγωγών εμφανίζ
ξημένη
σημειώνει ο ΟΟΣΑ
ου 20.3%
6,79 δισ. ευρώ, από 5,65
ότερα για τη
Συμφω
με την έχθεση
35 χώρ
μού Ο
μικής Σ
δοξία ότι η
μία εξέφρ
άλλες 28 χώρ
λευθέρ
διαχρ
2016), ε
ολοκλήρωση της αξιολόγησης χαι η ένταξη
η αξία τ
ξαγωγ
χωρίς
με βραδύτερο ρυθμό
ριορισμ
μολόγ
πετρελ
προγραμμ
διαφορές μεταξύ
φορικά
ΕΚΤ θα δ
ι θετικό σοκ στην
Πολλοί τομ
υπηρεσιών σε όλο τονzό
ριορισμούς γ
Σχολια
αραμέ
για ξ
δυτές, εμποδί.
ική αύξηση
την πρ
ΠΣΕ, Χρ
λλαρίδη
ξιακή πορ
του τόπου
τητας. Τη
ρισμένες χώρες έγ
ραγωγ
Σχετικά με την μεγάλη πρόκληση των
άμεσε
ς, χά
στηρό
ρωτογ
ραπεξ
μη εξυ
ορισμό
υς ξέν
Με αλλα λόγια,
Ο ΟΟΣΑ
FDI R
μοιάζει
η παρούσα χρον
μενα δάν
φερε ό
μη εξυπηρ
ος αφορά μό
για τη
ορές μετοχών από ξένους,
ορισμό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα