Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ
ΕΤΑ PTH 31 ΜΑΙΟΥ 20
Στην προ ημερησίας συζήτηση
Η Εθνική ομάδα
Διαμαρτυρία Καβαλιωτών
Ράμα.
Το θέμα των αρνητικών
για τα δεύτερα διόδια
για το Βαλκανικό
1926: Η αστυνομα Δράμας
ισολογισμών της ΔΕΥΑΔ Τοπικοί φορείς της Καβάλας
Πρωτάθλημα Κ18 της
συζητήθηκε στο Δημοτικό
κλείνουν συμβολικά
Κωνσταντινούπολης
πιστή στο καθήκον
Συμβούλιο Δράμας
σήμερα την Εγνατία
Ειδική συνεδρίαση αναμένεται
οδό στο ύψος
Ανάμεσά τους
αντιμετωπίζει θετικά
τέσσερις δραμινο
θε άνομη ενέργεια
να ζητήσει η αντιπολίτευση
της Μουσθένης
σελ 5
αθλητές
ελ. 8
ελ. 3
Ξεκίνησαν οι εργασίες Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας
κλειστή η αγορά
συντήρησης του δρόμου
της Δράμας τη Δευτέρα
Δράμα Αμφίπολη Αντιδράσεις για την παραχώρηση
του Αγίου Πνεύματος
του Δάσους της Ελατιάς στο
Ξεκίνησαν
εργασίες βελτίωσης
Δράμα-Αμφίπολη από την Α
με Ενημέρωση
φέρεια Σερρών. Η ανάδοχος εταιρία
Εμπορικού Συλλόγ
ράμας.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
aΔΕΥΚΩΝ Α.Ε.", άρχισε τη
έμβαση
ολίβος
ήταν φθαρμένο, με
Το παλιό λατομείου του ΑΜΟΥ» είναι περιουσία του Δημου Δράμας
Στην τελική ευθεία
Και δεν του έχει αποδοθεί μέσω του Κτηματολογίου
των Πανελλαδικών
Θανάση
οι μαθητές λυκείων
Δημοκρίτειο Πα
θα έχο
ρο ημερη
Ελλάδι
ράταξη αΠαλn-Ζωή".
δολίβος όπου
ετινωνπανελλαδιΟι υποψ
με πληροφορίες μα
ις στη
φήτη Ηλα,
Ροδολίβος, νέα ασφαλτόστρωση
δευση
ην Παλ
της Ν. Μπάφρας, όπ
άτρου
δρόμου εί
ρές παρεμβ
προσφυγών
δρόμου, με
τη βελμείζον
φέρθη
ατολόγιο υπέ
ιατί έχε
γνωστό ότι
όλο θέμα
ριοχή
αναφορά αυτή
άνης, γιατί
Δράμα
προήλθε
δημιουργία
υπάρχει η πρό
ώην Δ
αρτυρι
Εστίας
Θωμά Μαργαρίτη
χου Δρ
άλλαξε σκληρές
ριφερειάρχη Σερρώ
σιάδη, οοποίος υποσχέθηκε τελικά ότι
Αλωσεως Μνήμη 1453-2017» με κεντρική ομιλία από τον κ. Σάββα Καλεντερίδη
"ΜαΡαοowm
ξεκινή
εργασίες την
Πώς φθάσαμε στην Αλωση
Μαργαρίτη
ραβρέθ
21 lou
Οι εξετα
στην έναρξη
Σε δηλώσει
διεξαχθούν μεταξύ
δεν παρέλειψε να εκφράσει τ
ρέσκειά
ομοιότητες του τότε με το σήμερα
μεταξύ
σημειώνοντας μεταξύ άλλ
Πιο αναλυτικά,
Δυστυχώς χρει
ΕΛ θα
νόητα. Δεν είμ
οιημένος από
Μια εκδήλωση από πολιτιστικούς συλλόγους της Δράμας
της Ν
Γλώσσας. Οι
θα γί
χιλιόμετ
ολεύκη έως
4/6) θα
αφορούν σε μαθηματα προσα
Παλαιοκώμη. Δεν διευκρινίσθη
τη συγκεκριμένη εργολα
ΗΛΏΣΗ
αγραμμ
σημερα
χρειασθεί
Μπορο
ρωινό
ότερα. Ομως
θα γί
με συνδ οργαος, αφ
ραφέας
Εξαλλο
ος Δράμα-Αμφίπολη
όγους της
Σάββας
Ν. Σερρών
εξαρτ
Δράμας
Σερραί
όγευμα της
Γλώσσας. Σ
θα εξεταστούν
ιρετοί της Δ
Δυστυχώς
θέσεις
με θέ
ρών. Πρό
την οριστική μοτ
πρόβλημα της εξόδου μας στη
ομοιότητες
Αμφίπολη, αλλ
της Δ
Η εκδήλωση
σημερα"
σφυρίζουν μέχρι σήμερα αδιάφοραP
Καλεντερί
Παράλληλα,
Ενότητ
ριξε ότι χρειάζεται
λύση επίλυ
Δημο ΔράΔράμας
4.16), ελε
(26/6
φθάσαμε στην Αλωση. ομοιότητες
μας, την Ιερά Μητρόπολη Δράμας
ξέλιξη της
ας με τη
ογραφ
τη συνέ- αναφορά στη
ικό σχε
(27/6)
ργασία
Συλλόγους
Βυζαντινή
οκρατοριάς,
χεια, απόδοση τρα
ρφερειών Κεντρικής Μακεδονία
ος -0
Θρακική
χορωδίες
Θ με ανάληψ
ης συντήρησης
γος Π
Οι Κομνηνοί
μας, Παμμικρασι
ελτίωση
χιλιομέτρω
Εστία Δράμας, Εται
Δρα- λόγου.
Δράμας με την
την Α
γγυημένη φύλαξη
ην εκδήλωση παραβρέθ
βολή της Α
Μέριμ'
ραλαβή παράδοση
Σερρών
Το πρόγραμ
με αρμό
χικά την παρουσίαση ενός
ιφερειάρχης
ρακαλάμε
υς Σερραίους. Δυστυχώς θέμα: «Πάρ8
στη Δράμα τη νόμιμη, εφικτή
Περιφερειάρχη
Κύκνος
υλοποιήσιμη πρόταση
την αποφ
σμούς από
ηρόπουλος
λιβάνι.
γγραφέα
υς αρέσει
βα Καλεντερ
ταλαπωρούντ
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα