Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Κορκloης. Η οlαoοχη βασικο προβλημα για τlς οικογενειακες επιχειρησεlς
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 31/05/201
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
ΣΤο «Pharma Transformation Compliance in a Digital Era»
24 χρόνια
Βορείου Ελλάδος
Κυβερνο ασφάλεια στον ιατροφαρμακευτικό κλάδο
πολιτική εκμετάλλευση που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες
Φάμελλος
λύνουμε το πρόβλημα
0 των αστικών συγκοινωνιών της Οεσσαλονίκης
Ο Αν. ΥΠΕΝ έκανε λύγο για την πολιπκή εκμετάλλευση
οPrΑΝΙΣΜΟΣ
που έχει γνει πς τελευταίες δεκαετίες με τον ΟΑΣΘ, ης
σκανδαλώδεις προσλήψεις πς αναθέσεις και το μεγάλο
ΑΣΤΙΚΩΝ
θέμα του κόστους που είναι αντίθετο με ότι συμβαίνει
στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Η Θεσσαλονίκη πρέπει συμμε
τε ε στη συζητηση το μέλον
Χριστοδουλάκης: Περιττή
επMa. Και ουτή η συζήτηση
και επιζήμια η παρουσια του ΔΝΤ
ρει να
ΥΜε με τις ΚομμοTKEς
ταυτότητες των εκπροοίπων τη
πόλης, καθώς δεν είναι αντικείμενο
παλικής εκμετάλλευσης, τόνισε
ράξη τα νέα μέτρα σημαίνουν 40
εισφορών
μνημόνιο, το οποίο θα μειώσει το εισόδημα
Εκτίμησε πως το ζήτημα του χρέους θα λυθεί
ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φόμελλις
λιτερα μετά τις γερμανικές εκλογές ενώ
μισθωτών
συνταξιούχων δήλωσε σήμερα
Κατά την ΤΟΠΟθέτηση του στη
Ημερίδα διργiνωσε στον ΣΚΑΙ ο καθηγητής Οικονομίας Νίκος
χαρακτήρισε περιττή και επιζήμια την παρουπου η ΕwσΤο σία του ΔΝΤ
Χριστοδουλάκης
Οδός Α
Σημείωσε
πως μια λύση θα ήταν η κατάργηση
Οποιαδήποτε ελάφρυνση χρέους και να κάνο
Συγκοwωwiες της Θεσσαλονίκης.
για ελευθέρους επαγγελματίες κα
με το ΔΝΤ θα ζητά συνεχώς ανταλλάγματα
εισ pop
αγρότες προσθέτοντας πως τα αντίμετρα της μακροχρόνιας εποπτείας, τόνισε ο κ. Χριστοσυμφωνίας θα έπρεπε να ήταν η μεiωση των
δουλάκης
Αθήνα θα βρελίγο
Το βράδυ της
Prem Watsa
Watsa γνωστός γ
ΥΠΟΙΚ
μήνες
διοκτήτης
80% της Ε
μέρας διοργανών
της επενδύσεις
ρόεδρος
Γενική έχ
Fairfax Prem Wats
Συνέλευση
Ελλάδ
250 προσEurobank, Eurob
ερχόμενη
εκλημένους.
Propertie
Praktil
δυτή θα έχει
τής της ΤτΕ
ρικός ομιλEnergean
Όπως κατάφερε
ΕΛΛ -0,24%
ολλάκις την εμ
τη φορ
Συμφωνία με Ισραήλ γα
βουλευτέ
μμόδυτή προδια&
2day.gr
προμήθεια 23
μόνο ότ
ελληνική
μεσημέρι της Δευ
δύσεις της Fairfax τέρας ο Prem Watsa
ελέτη έχο
θα δώ
κάνοντας
νομίας,
στην Ελλάδα πληθ
μφάγει μ
ροσκληθ
λλαγής λόγο γ
δυναμικό
περ στυλ
σελίδας
back.
μεταξύ
εξαγορα
μβούλι