Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9244 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
777,19 μονάδες
Πτώση 0,15%
Σελ 5
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Μειώθηκαν
οι καταθέσεις
τον Απρίλιο
Σελ 5
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ
ΒΑΡΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΘΟΝΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Αλ. Τσίπρας: Αναμένουμε καθαρή λύση
Να τηρούνται οι Κανόνες
ς για μ
μιευτές
ρους γερμ
για το χρέος «μεσα στον Ιούνιο
λλά χρημ
Ινστιτούτα
δικό μας
Αφαίρεση βαθμών
λιτική αυτή
ΕΚΤ ώστε
Σελ. 3
διασφαλ
ποινή έδρας και πρόστιμο
Γερμανία μ
ρόθεσμ
ανάπτυξη
για τον Παναθηναικό
Μαρσέλ Φρά
μολόγος
ΗΛΙΟΣ
πει επίσης τις γερμανικές αι
ς προς
Σελ 8
τική της ευθύνεται για τ
ρβολικά
Η γερμ
μπορικά πλεονάσμ
λιτική κα
7 70 ΣΧΕΔΙΑ
ευρωπαίους γείτορητική προς
ς για έλλειψη μ
ρρυθμίσ
ψηλό δημόσ
ρέος. Δ
ότι πολλ
νόνες, αλλά
νει και n fδια. Εδώ και
ραβιάzε
κοινούς κανόνες
λογισμό
ρφαλώ
νει στο μεταξύ
8%. Κ
γνωρίz
συμβάλει ενεργά στη λύση του προβλή
ματος, γερμανική Βέρνη
Προκάμψει αυτόν
ρνεfτ
λάθος
γερμανός
μο λόγος
αλrίγ
Γερμανία θέλε
Βελλιτική
και να μεταρρυθμίσει την Ευρώm, θα
Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ
πρέπει πρώτα από όλα να κατέβει από
ο Καλάμ
στούν την ένταξη τους
διπλή ηθική. Η Γερμ
σταματή
νία μπορεί να είναι αξιόπιστη 2nτώστον αναπτυξακόνόμο
ρυθμίσεις
υς γείτονές
ς, μό
κανόνες
Ο λογικός