Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Σάββατο 27.05.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΏΝΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 5 (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Tφ. 1.00 E-Ετος 21ο Αρ Φύλλου: 5783
Ανάμεσα σε 100 οιχονομιχούς συμβούλους και νομικούς από 27 χώρες
Η Kleopas Alliott Business συμμετείχε σε παγχόσμο συνέδριο
Κάτω ΦΠΑ και φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων
Poγμές στα φορο-έσοδα του προϋπολογισμού
Οι σημαντιμές υστερήσεις στα έσοδα απο χραπxο
Πιτσιόρλας
ποιήσεων ναι του προγράμματος δημοσίων επεν
Εξετάζουμε deal
δύσεων το πρώτο τετράμηνο του έτους οδήγησαν
Celestyal
με σε υστέρηση των χαθαρών εσόδων του κρατιχού
Cruises για το
προυπολογισμού κατά 827 εχατ. ευρώ σε σχέση με
λιμάνι του
τον στόχο, σύμφωνα με τα στοιχεία Απριλίου
Λαυρίου
Τα επιμέρους στοιχεία όμως για τις ειοπράξεις των
ναυπηγεία Ελευσίνας
φορολογ
ά προανή
γγειλε
IΙΕΦ: Νέο «χούρεμα»
να, αναδεικνύουν ενδεχόμενα βαθύτερα προβλήματα
ιόoλας από
Posid
m, χωρίς
δώσει παραπάνω λεπτομέρειες.
ως και 75% στο
τήρα η θα επηρεάσουν ευρύτερα την εκτέλεση του
Παράλληλα, ό
ς εξήγή
λογισμ
ρίσιμο -δημ
ελληνικό φάρμακο
νομικά- έτος
IΙειο
της Θ
διαφοφοποι
συνοδιxά τα δεboμένα στον
των λιμ
δομών
της Ελλάδας. Ο ίδιος εξέφ
η της
νησης
μεταλλε
μεγαλύτ
λιμάνια,
ροσθέΣτις 771,82 μονάδες
τοντας
έφερε ό
Ανοδο 0,76% κατέγραψε
ε νηση
τη δημιουργία
διαλυτήριο
στην Ελλά
το Χρηματιστήριο
Από την πλευρά
Ενωση Φαρμ
ας (ΠΕΦ) μ
βιομηχ
ης δημο
φράζει τη
η διαμαρτυρία τη
ην ύπαρξη πρότασης
λη επιλ
για τη σχεδιαζόμενη
όμιλο
δρίαση
tyal Cru
την Πέμπτη, μ
πό σημ
μετοχ
τηριστη
μοχλό
λιτότητα, μ
αραχοoηση τμήματος
ρεβλή
διαφέg
για τις
δείκτη
μολόγηση
ά μία
μανσης 20 μονάδ
όητη λογ
πάλι μονομερο
ζιερόπλο
Κατέγραψ
ις, στη διάρ
μμετρα μό
σήμανε μάλιστα ότι
752,02 μ
Η εξέλιξη αντη οδηγε
φαρμά
ει παγώσει την τελευταία
ψηλότερη
ραγωγή, οδηγώντας
δQώντ
72,73 μονάδ
0,87%
χιλιάδες εργαζόμ
όρλας
2,85%
αβεβαιότητα
ήδη εξετά
ός Δείκτης Τιμ
09.199
εργηση η προταση
2 μον
οντας άνοδο 0,76%
4.422.109 μετοχ
χώρηση
Λαύριο