Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
οςημιώσεις 1,7 δισ. ευρώ χατ
ν εγχώριες ασ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 .TO:1.00Ε Α.Φ. 4973Σάββατο 27.05.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Πιτσιόρλας
Παράταση της
συμφωνίας για
ολοκληρώθηκε η ετήσια
τοιcτwi
«ΣπνονταD βάσεις ρουαζιέρας
μείωση
συνέλευση του τμήματος Μακεστο Αwαίο
παραγωγής
κατά 9 μηνες
στις άμεσες ξένες επενδύσεις
Ο Οργανισμός Παgελοιο
(ΟΠΕΚ) αποφάσισε σημ
ρα, Πέμπτη,
της παρκryt γης πετρελαίου
nατά εννέα μήνες, έως τον
Σαββάκης (ΣΒΒΕ):
Μάρτιο του 2018, δήλασα
ι αντοχές του επιχειρηματιχού
Οι μειώσεις
ς αναμέ
τις χώρες μη μέλη
Κόσμου εξαντλούνται
του Οργανισμού
με επικεφαλής τη Ρωσία
ανουάριο
προχώρη
μειώσεις
Τα συμπαθητικά λόγια προς τη φή
ειονομικού κλίματος
πλαίσιο της προη
τους ανθgίπους
δεν γί
μεταποίηση
shares
προηγούμενα χρόνια
συντομο χρόνο
πολλά. Οι πράξεις όμως
ανύπαgxτeς», τόνισε
ηματkeς
wτηgeτούμε πιστά
Συνδέσμου Βιομηχατην ξεχασμένη επί σχεδόν 30
Στις 13:50 άρα Ελάδας, το
ιών Βορείου Ελλάδος
χρόνια μεταποκητική δραστηρ
πετρελα
μπρεντ σημείαότητα της χώρας μας ειδHά
πτώση 1,5% 2οντά
συνάδελφοί μου
τη βιο lηχανία με έδρα παρ53 δολάο
βαρέλι, βρίσκονται στην αίθουσα, ecνα
αμeθόρια πeelopi, αναμένουμε
Παρότι διπλασιάστη
ξένες
vδίσεις στη
2016,
αγόγγυστα σηxάνουν
ακούσουμε αυτό εσάς το σηέδιαpowκά το οικονομxό διο της Νέας Δη
μοΗρατίας για χωρα μας
παραμένουν χαμηλές,
σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ
αλλά, μην το ξεχνάμε ποτέ eυτό, την έξοδο της χώρας μας oωτό
ΟΠΕΚ δεν προχωρά σε
ΣΤην 34η 35η θέση μεταξύ 44 χωρών xατατάσσεται η
ό κόστος
να την χρίση για το πώς σχ
Ελλάδα στην Ευρom. Πού εστιάστηκε
διαφέρον
ες μειώσεις ή σε
ρόλο της βιοgrχανίας
παράταση της σμφονίας
δήλωσε ο Πρόεδρος
Συνδέ- την επόμενη μέρα»
12 μήνες.
μου Βιομηχανιών Βορείου
Οι άμεσες ξένες
vδίσεις
ργασίας (+19%), σύμφωνα
Ελλάδος Αθανάσιος Σαββάκης,
μαxθητικά λόγια προς τη
ΑΞΕ) Ευρώπη κινήθη- με τη
συζητήσεις
προλογίζοντας τον Κυριάxο μεταποίηση
τους ανθgώτους
στοgwά wηλά εση της ΕΥ
European
υργών Πετρελαίου
Mηστοτάκη
παράλληλα της όλα τα προηγούμενα χρόνια
εππεδα το 2016, με 5.845 a
Βιέννη έστειλε το μήνυμα
ΟΠΕΚ.
πολλά. Οι πράξεις όμως
συνεχίζονται παgotfuHαταγράφοντας y.Σημα
ή αύξηση
survey ΑΕΕ,
ανύπαρκτες».
τρελαίου
ξηση 15%
τήσια βάση
ΑΕΕ στην
Οι αντοχές μας μέgα με
εφαλής της ΝΔ
μέλη του Οgγανισμού
Αυτό οδήγησε στη δημο- Ελλάδα το 2016,σe σχέση με
ημέρα eξαντλούντα
Κι αυτό
θέσει στη κexeιμέ
θα συναντηθούν με
σχήμα λόγοι. Η φοροσχεδ
με μέτρα
θα υργία 259.673 νέων θέσε
ΟΠΕΚ αργότερα σήμερα
δοτική μας
νότητα σε λίγο θα ενιpσουν έμπgαxτα
η ανάεγχώριας
τητα τη
πτυξη της χορης
μεταπomτικής δραστηριότητας