Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ... ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ, ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ, ΚΟΡΡΕ.6
ΜΑΡΚΕΤIΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΟΤΕ, SARAN TIS, GRIVALIA 24-25
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 14
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ .15
Οι κλάδοι νικητές
Από τα δάνεια σε
Σε ποια έργα
των capital controls
προμήθειες και περικοπές
ποντάρει nαγορά
ΜΕΤΟΧΟΣ
Τώρα on line
στις οθόνες σας
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
EURo2day
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 206 Αρ. Φύλλου 100
26-30 Μαίου 2017 € 1
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΥΓΕΙΑ 11
FOURLIS 11
ΔΕΗ 12
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΤΟΧΕΣ: ΕmΑΕΤΙΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Χ.Α. ο 10
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
[oΜεjδί του χρέους εικόνα
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
9 771 108 531000