Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ρεαλισμός για το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η NAYTEMIIOpΙΚΗ
Ετος: 93
ή 26 Μ
μή: 1,30 €
ΟΙ Κ Ο Ν Ο ΜΙΚΗ ΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΜΑΤΙ Κ Η Ε Φ Η ΜΕΡΙΔΑ
Αριθμός φύλλ
26.361
Ντόναλντ Τραμπ
Ταγίπ Ερντογάν
ταλία
Ο Αμερ
ρόεδρ
Ο Τουρ
ρόεδρ
Βρυξέλλ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
Επιμένει σε αύξηση των αμυντικών
Διατηρούνται οι λεπτές ισορροπίες
ΕΣΤΙΑΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
δαπανών στο 2% του ΑΕΠ
0ΙΤΡΑΠΕΤΕΣ
στις σχέσεις της Ε.Ε. με την Τουρκία
Οιπροσδοκίες τέθηκαν πολύψnλά-Να ευθυγραμμιστούμε με το εφικτό
ΕΝτομπρόβσκιςl
Η δύναμη στο Software
Ρεαλισμός για το χρέος
puNS Σε συνέντευξή του στη Ν»ο αντιπρόεδρος Κομισιόν αισιοδοξείγια συμφωνία
σημερα στη
Οταν θ
λύ ψnλ
άλλο από δnλ
του group
ς προσδ
λογικό
ρειάζ
ς ευθυγραμμίζουμ
2016. «Παραμένουμ
Ποιες περιοχές κερδίζουν
Ντομπρόβσκις ερ
θείς γι
ς προβλημ
Ν ,λίγα 24ωρα μ
θεωρεί εφ
σμούς
τις τουριστικές εισπράξεις
θυελλώδ
διαβουλεύ
group της 15ης
group
κατεξοχν τουριστικές περΚρέρειες.nΚρήτη, τα ΙόΜα
ρόεδρος
ς Ευρ
ς Βάλντις
νίου Πάντως, n συμφωνία Θαείναι δύσκολn, μετά
Νότο Αγαίο,
μεγάλο κερδισμένοι
Ντομπρόβσκις (φ
γραμμίζ
αλύφθ
ρισμό. Τράπεζα της ΕΝάότι το Πλαίσιοτης συζήτησης για το ελλnνικόxρέος
Γερμανού ΥΠΟΙΚ Β. Σόιμπλε.
2.3 & 4.5
δος παρουσιάζει γαΠρomφορά
του 2016
Περωερεια της χώρας και συμφωνα με αυτάnkρmαναδεκwεται «Πρωταθλήτρια
του ρισμού, αφού
στην πρώτη θέση σε όλους
Τρομοκρατική
Ο πρώην
τους κρίσιμους ποoτκούς δείκτες >13
Πρωθυπουργός
εmΘεσn
τραυματίστηκε
ελαφρά
Παράταση της συμφωνιας
Κατά του ΛOUKa.
για μείωση τη παραγωγής
Στο νοσοκομείο
Παπαδήμου
Παράταση της συμφωνος μείωσης UςΠαραγωγής
και δύο
Πετρελαίου γαεwεα ακομήμnνες, έως τονΜάρτο του
συνοδοί του
2018, αποφάσισε χθες οΟργαMσμός Πετρελαιοπαραuγών Εξαγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ) μαζ με άλλους
ρυφαους παραγωγούς τοΰ μαΠροσπαθεα να αντιμετωπστεnυπερβολκήΠροσφορά
σταθεροποιηθούν τμές. Ηεwεάμ
παραταση της
συμφωνίας ήταν αναμενόμενη και δεν κατάφερε
αγορά, ηοποία
Προσφέρει σημανικό στήρημα
Σύσσωμη καταδίκη
ραπάνω, όπως μία μεγαλύτερη μείωση
Περιμενε
της επίθεσης
της παραγωγής, 27
από τα πολιτικά κόμματα
Αύξηση φόρων γατα ενοΚα
Αυξημένοι έως
και 36,3%
είναι φόροι που καλούντα να Πληρώσουν φέτος Πάνω 2 εκατομμύρια
φορολογούμενοι γι
τα εισοδήματα
από ακvmτα τα
οποία απέκτησαν το 2016. Απα για
την εξέλιξη αυτή
συνέδριο «Ν»]
Ο υπ. Οικονομίας εστίασε στις προοπτικές στήριξης του ΑΕΠ με επενδύσεις στον κλάδο
εφαρμογή της νέας φορολογικής κλμακας
Η υγεία «φάρμακο» για την αναπτυξn
τα εισοδήματα Πόσκvπτα, στην συντελεαπο τα επίπεδα του
στες φορου
11%-33% στα εππεδα του 15%-45% >9
Τα μεγάλα περιθωρ
HΙΚΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΠΏΝ
Ελενα
επενδ
ροσφέρ
μέας της Υγείας
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΗΑΚΤΟΠΛΟΙΑ
μίας, Δ.Παπαδnμnτρίου, μ
Κουντουρά
ΠΑΤ ΑΙΓΑΙΟ
λώντας χθες
δριο της «Ναυτεμπορικής»
Η υπουργός Τουρισμού
κλάδomςΥγείας, με τίτλο ΟρόλοςτηςΥγείας
στην ξn.Οκ.Παπαδnμnτρ
στο συνέδριο της «Ν
υδρογονάνθρακες
μπορούν αλάβο
μαντικήώθηση
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Η αναπτυξη του
ρεσιών υγείας μ
μικό όφελος
MEΕΛΠΕΚΑENERGEAN OIL &GAS
τουρισμού υγείας κα
μπορει
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ευεξίας αποτελεί
ΝΑΥΤΕΜllΙl
ως, εφόσο
θεί προσέλευ
κάθε χρό
πεδίο δράσης με
00.000 ασθ
ς,όπως ανέφερε
HΕΣΩΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
σημαντικές οικονομικές
διώκει
μιας γενικότερης συμφωνίας
βέρνη
ΕΛΠΕ EXXONMOBIL TOTAL
και αναπτυξιακές
δέσμευση εκ μέρους των πολυεθνικών ότι τα επόΝΑΥΤΕΜΙIOpΙΚ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝKAINEΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ >15
Προεκτάσεις. 6-7
σερα χρόνια Θαδ
ρα μας
ς μελέτες αξίας 16
ρώ. >6-7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα