Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 26.05.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5782
Μίχαλος προς Καμίνη:
ωνάζει ο κλέφτης για να φύγει 0 νοιwwύoης
Επιμένει στο ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης ο Αλ. Τσίπρας
Πο(τοβουλίες Τσίπρα για ανάπτυξη επενδύσεις
Την άποψη πως η κυβερνητική δραστηριότητα
Πουλάει
και οι πρωθυπουργικές παρεμβάσεις δεν
ελληνικα
τελειώνουν στη διαπραγμάτευση και στα
ομόλογα η
Eurogroup προσπαθεί να χάνει πραγματι ότ
PIMCO
ητα το Μέγαρο Μαξ ιου
Την έκθεση
ελληνιeούς
ένα από
λους μεων
μεγαλύτερα fund ομολόγων
κόσμο, σύμφων
Και έως τα τέλη Ιουνίου προγραμματίζει τα
Reuters. Aεν βλέπει ώxυστική
την προοπτική
να αγοράσει νέα
τέσσερα από α συνολικά δεκατρία περιφερελληνικά ομόλογα.
Η PIMCO
Συνε γασία Ε.Ε.Α
ειαχά συνέδρια που έχουν ως αντικείμενο
μειών
την έxθτην ανάπτυξη ανασυγχρότηση εση της σε ελληνικά
xφατw
την της
νώ δύσκολοι
μόλογα,
Δήμων για τη στήριξη
χώρας, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί εxmpίσει ενδιαφέρον για μια
έα έxδοση χρέους από την
ένα θετικό κλίμα στην οικονομία.
ευπαθών ομάδων
«Κάποια funds μας έχουν έxθε
αλλά όχι όλη η
αιρεία.
εμείς μειον
ές τις εxθέσας» δήλωσ
Bosomworth,
αλής διαχείρισης χαρτοφυ
Δέδες: Στα 7 δισ. ευρώ το
της PIMCO στη Γερ.
τελικό κόστος των πέντε
Σύμφών
Reuters, η PIMCO
μεγαλύτερους
αυτοwwητόδρομων
κατόχους ελληνικών
πενταετών
Me στόχο την ενισaση
δομών αλληλεγγύης προς
ομολόγων που λήγουν το 2019
μπολίτες μας
έχουν πλην
πό την χρίση
Αθηνών
οκτώ Δήμοι
«Οταν η
Ελλάδα βγει στις αγοΣτα 98 δισ. ευρώ ανηλBr ηττλιτελικό
της Αττικής παρουσίασαν
νέντευξη Τύ
δαπάνη
στιHό Hόστος τα 6,27 δισ. ευρώ.
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Μ
2017, ένα πρόγρ
Ολυμπία Οδός
ξιαxών δράσε
Αυτοuινητόδρομος Αιγαίου
Μάλιστα, οι εβweοί ποροι που
Ιόνια Οδός, Ε65
Μορέας
ιτήθη
μπληρ
Η τελευταία έτοδος της Ελλάαφέρεται
ίνωση, στην πο
Υποδομών την ολο ήρωση
ις αγορές πραγματοποιβουλα
μμετέχουν
Δήμοι Αθηναίων, Περ
uποLργείου Υποδομών
2014, με την έxδοση
Καλλιθέας Αγίων Αναργύρων, Καισαριανής, Ν. Ιωνίας
αρχικά χρονοδιαγράμματα
τριετών
πενταετών τίτλων
πλαίσι
1ου Συνεδρίου
27 δισ. ευρώ
Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας-Συμμετοχή σε όλες πς δράΕλληνας xυβερνητιxός
ις έχει η Αρχιεπισnοπή Αθηνών
ατά τόπους
Ολημπία Οδό, 244 πατ. για τον
Reute
μητροπολίτες.
Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, 2433
Σόιφωνα με
ως κυβέρνηση εξετάζει την
της κατά την
τη Νέα Οδό, 55,4
δαπάνη
προσφορά
2014 με
tτόδρομων έφτασε
4,97 δισ.
ετή ομόλογα.