Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
για οπτιHocHονοτιHά θέματα
υμμετοχή llαττα στο συμ
υπουργων της
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00E Α.Φ.4972 Παρασκευή 26.06.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
ΚΤ: Οι
«Ολο κληρώθηnε η αξιολ wηση
Κουντουρά:
κίνδυνοι στην
ευρωζώνη είναι Καθοριστικός ο ρόλος των νέων τεχνολοEmeειται η επταμίευση για την Ελλάδα
λέει ο
γιών για τον ελληνικό τουρισμό
συγκρατημένοι,
αλλά σημαντικοί
κίνδυνοι για τη
σταθερότητα
πegoοuσμένο,
αλλά πuoομέ
μάλιστα έχουν
ορισμένους τομείς τους τελευτα έξι μήνες, σύμφωνα μ
παικής Κεντgwής Τράπεζας
ατη χρηματοπιστωτική στnkγια εoότητα (Financial Stability
Report
σήμερα Τετάρτη
ανησυχίες για τη βιωσμιότχρέος έχουν ωξηθεί
ενώ η εξυγίανση
των τιμών στις αγορές ομο
γων παραμέ
οδηγώντας ενδεχομένως
ie Welt
ζημίες, ανέφερε η ΕΚΤ.
Οι μισοί Γερμανοί υπέρ του
επιδόσεις εδώ
Κουρέματος του εMuwού χρέους
ξάνοντας τις
πgοσδοHίες ότι ηΕΚΤ θα μποξΕavήσει
ρούσε σύντομα
oιστολή
στήgξης οικονομίας
Το 45,6%
πολιτών στην Γερ- ματος «Εναλλακτική γ
xουge- Γερμανία» (AD)
ευg- μανία τά
χρέους
ληνικού ους, Πέραν της γερμανικής owiς
ξηθεί
47,2% κατά
xουge- γνώμης αλλαγές παgαmpούντα
τελεντdaς έξι μήνες» ανέφege η ΕΚΤ. Ωστόσο, τις τελευματος, σύμφωνα με δημοσκόπ. και απvαeθeογραφία των γερταίες εβδομάδες,
spreads ηση του Ινστιτούτου Civey, η
εφημερίδων για
διαφορές στις αποδόσe
οποία έγινε για λογαριασμό της
τη στάση
ομολογων) στην
eφημερ δας «Die Wel
τές eφημee(δες
χοι ρέματος τάσσετα
80,3%
βελτιώθηκαν xdeτως μετά
xαματος της Αριστερός (Die Για μια φορά ακόμα η Ελλάδα ψήφο εμπιστοσύνη
στο μέλλον της ελληνιoής αγοράς
αποτέλεσμα
Πρασίνων αγωνιά, γράφει, ίδια άgo, η
τελεί κίνηση τονομίλου Granarolo να ουτο?τήσει το 50,01%
Die Gruene
75,6%
φημερίδα
των μετοχών της ελληνικής εταιρείας διανομής γαλακτοeoγερμανική
Η ΕΚΤ πρόσθ
σχόλιο με τίτλο
μικών Quality Brands Internatio
AE (QB).
ατιxού Κόμματος Γερμανίας 60 χρόνια δουλείας», όπως
αναφέρει Deutsche Welle
λη των τιμών στις πα
Αντίθετα,
ψηφοφόροι τη
Και προσθέτει: "Ο Σόuuλε Οπως τόν
αγορές σταθερού εισοδήματος
project στηρίζεται
νοδημοxρατικής Ε
έστησε παγίδα στους δανειστές,
olo, Gianpi
πλαίσιο
ίο προβλέ
CDU CSU) τάσσονται
πτώσεις από τις wηλότεgΕ
η οποία ενδέχετα
αποδειχθCalzol
«με τους εταίροις μας τrgο για το 2019
θα αγγίξει
αποδόσεις στις ΗΠΑ λάμα
κουρέματος
μοιραία. Το τίμημα
το θα Χινηθούμε βάσει ενός επιχ
το 1,5 δισ. ευρώ, το στο ο
ρίοδος
στό 64%, ενώ τάσσεται
μια ακόμα φορά
ρηματικού σχεδίου
νέμεται κατά 40% σε εξαγωγές
57,4%
θα βιώσουν
αποτελεί δέσμευσή μας
κατά 60% στην εγχώρ
ητας ή υψηλότερες από τις
Φιλελεύθερου Κόμματος της
πετσί τους
νέα μέτρα λιτό.
αφορά ανάπυξη
τζο. εσωτερική αγοράo
ητας. Σ
περαιτέρω αύξηση
επιβληθεί σε Γερμανούς
ένα επιχeιoηματxών teνougιών
μεγαλύτερο ποσο. τόσο xαταστροqwό πρόγραμμα,
ως moάγοντες υλοΒ. Σόμτλe δεν θα ήταν
στο καταγράφeται πάντως στις
τάξεις
ψηφοφόρων