Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
918-1959
ΗΜΕΡΗΣΙAΕΦΗΜΕΡΕΣΟΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΏΣ1876
χαμαιλεοντισμός
ε%τος ορίων
Παρασzιή26Maiοι 2017
Αριθμ. φύλ 40762rΕτος 14
Τιμή 150
Σελήνη ημέρας ΙΑνατολήNου 6.07-Δύας 8.38'
ΔΕΝ χουν παρέλθει τρίαEm,άmότότe
Βένος δαχτυλος
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
τίς αγορές νάχορεύουνπεντοζaληστόvρυθμό
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
νταουλιών κοίτης κρητικής λύρος! Σήμeπίσω από το Τέμενος
τον δανειστών μας,
χρεώσεις μας έν
τρίτου τοoτετάρτης νομοθετήσεως
μνημονίου, έκλinοροoμeγάτήνλή η μέτρων έλάφρυνσης τοoχρέους, τάόnoloώστόΤροπολογίαΣΥΡΙΖΑγιάtσλαμική χρηματοδότηση
Enograpτo0 Νοeμβρiou2012.
aύταπατώμενος πρωθυπουργός μος. ΟΕΝΦΑ.
ακλόνητο Αύτό
πρόκειται να κάνει διeκήρυoσe ήκυβ
με τις προγραμματικές της δηλώσεις.
αίσει το έγκλημα
ξεπουλήματος της
πeριουσοςτo0 δημόσιου πλούτου,προκειμέρηματοδοτεI να μη βώοιμο χρέος.
aξeπούλημap δχιμόνο συνεχίσθηκe,άλλά
στήθηκε και τόtheρ-Τaμeto iδωτικοποιήδιάρκειας 99 ετών
μενο από
τούς δανειστές Προσφάτως.
τροπολογία την
Τόν 10νουάριο 2017 δλωνε ότι θά ήταν όντισυνταγδιάταξη, ή
μα 2018-2021 της τάξεως
5 δισ. ευρώ
θάέrιβαρύνουν κυρίως τάμeσαlακalτάόσθεέστερα στρώματα.
ΟΙ δανειστές.mθανος μέΕκπληξη κοί πάδική κυβέρνηση ρίζ
DΤΟΡΙΚΑΝΤΟΚΟΥΜΕΝΙΑ
διαπραγμάτευσης με κύριο
αλλά και την δυνατότη
Η Ελλάς στην δίνη
ρητορικές εξάρσeες ήλεονταρισμούς, πού θeαποσταθεροποιήσεως
πpογραμματισμός (δnsς έrιβεβοώθηκε και
άπό τότεπούήκ Μέρκελ και όκΣ
Τρομοκρατική bτίθεσιςχατά τού Λουκά Παπαδημου
πάλι μπροστά
ένωσήμeρaχαρακτηρίζοστοxως Πάντως
ζο κάποια στιγμή νά έμφανισθεIέκ
λbν πρωτοπόρο.
μόνον κad μόνον
μνημονocός,εάν κρίνει δτιαίτό8ά
χθεσινή
σμός της cωβέρνησης ούτης δένwώρiζeιδριο.
Τελευταίο δetγμα,ή δήλωση
πρωθυπουρέδρου τής Ακαδημίας Αθην6
Παπαδήμου, στην 866
σθoον,εάν ol δανειστές
στέρξουν να λ6Μάρνη,
βουν τάέruθυμητά μέτρα λόφρυνσηςτοoxρέους Σέκάθε πeρέττωση, τό τίμημα της υβeρΣημερα
Παρά θivaός
Μέτό εiδρομον «Αβέρωφ», για μαχουά
Φόβος της κρί
δelaς
Αλλαγές στις ΠανελλοΠρόεδρος ΔημοΔιαβάστε τα ρθρα
Προτάσεις
Τερρορισμός...»