Πρωτοσέλιδο Τα Νέα: Φτάνει πια! Σταματήστε τους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΥΡΩ 1,30. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21.780
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΙΟΥ 2017
WWWΤΑΝEA.GR
ΤΑ ΝΕΑ
ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ EUROGROUP
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΨΑΧΝΕΙ ΣΩΣΙΒΙΟ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η BOMBA ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
Φτάνει πια!
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ
Η Δημοκρadα είναι ανεκτική αλλά όχι αν υπερά
εξέθρεψανήavέχτηκαν τουs δολοφόνουs πρέπει
σmστn. Η δολοφονική απόπειρα κατά του πρώην
να υποστούν τιs συνέπειεs. Δεν νοείται ναυπάρχει
πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου αποτελεί κτύ- ένα τέτοιο έγκλημα και ουδείs να αναλαμβάνει
mμα στην καρδιά τηs Δημοκρατίαs και δεν πρέπει έστω για λόγουs συμβολικούs, mν ευθύνη. Δεν
να μείνει αναπάντητη. Εκείνοι που οργάνω
μπορεί να μην υπάρχει ούτε μία παραίτηση ή
σαν και εκτέλεσαν αυτή την αποτρόπαn
έστω μία αποπομπή απότηvκυβέρνnσmγα
επίθεση πρέπει να τιμωρηθούν αλλά
το κενό ασφαλείαsπου αφήνει ακάλυπτο
Και όσο μεmρά8εis ήπαραλείUεis τουs
ένανπρonν Πρωθυπουργό. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ2