Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. ο Έτος 60ο-Αρ. φύλλου 17.027 ο Τιμή 0.60 €
ρασκευή 26 Μαίου 2017
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο Τηλ.Κέντρο 2651025.677, 33.791-Fac26510 30350 ο http://www.proίnoslogos.
[email protected]
gro ΑντίΤα μέτρα Τουνέου Διοικητή αφέρουντάξη στο Ιδρυμα, προκαλούν
ΧAΟΣΣTΟΠΑΝΕΠΝΟΣΟΚΟΜΕΙ0
ρτές θυμίζουν το ένδοξο αρελθόν.
qαστήσwεροoάμε οδοιηπόνοσηευπόκαιοprότροoυπό Ερημιά, αδιαφορία, εγκατάλειψη
ώνει σήμερα το στορικό Σούλι
πέρασαν ήεςώρες
πό την συνέντεοξη
Ζητούνται Βελτίωση δρόμων, συντήρηση μνημείων, ανάδειξη παλών
εξέδωσε ο Διοmrητής
μονοπατιών, προβολή της περιοns προώθηση τοmκών προiόντων
κα ο Παναφέρε σε υπόμνημά της ηΑδελφότητα«ΤοHρωικόΣοub
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α-Ζ
τρόπο λεποιpμας
φανους κατοίκους το ΣοtMr ArtΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΏΣΤΑAΓΟΡΗ
μπορούσε να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος
εφαρμογή
διαχρονική αδιαφορία από
ράς της Πολτείας, με μόνη εξαF
01. Στουρνάρας στο
των μέτρων στο Πανεπ. Νοσοκομείο Ιωαννίνων για
ρεση πs ετήσιες γιορτές
εάν μπορούν να λειτουργήσουν Qμand omaγές
πλευρό της tΠΙΝΑΟΣ
&οργανώνονται σε ανάμνηση
της ανατίναξης της αποθήκης
Σύντομη συνάντηση
ράπεζας
είoΙωαννίνω
αποφάνθηκε χθ
ιστορικού Σouλουμπορεfνα αλλάξει
μέγα ζητούμενο για τη
νέα ΔιοΚατάΛAnλες παρεμβάσεις
όγκος υπάρχουν πολλά
Αθώα η Προϊσταμένη
διευθετηθούν, για
16 χρόνια στον ταμία
Κούγια από
Ξεκινούν από σήμερα
οι γιορτές
Αυλαία» στην πλάpoτη σπόθεoη υπεξαίρεσης
κάθε χρόνο
-μ), η
δοςΠάννη Στουρνάρα παρουσία
λουθούν φεpων
κό νοσηλευτικό
αυτός τόπος βυθίζεται
ολοκλήρωσε χθες τις εργαπενταμελές Εφετείο
Τακώστας αποκλειστικά στον "Π.Λ.
πολύκροτη υπόθεση της unεξaF
Καθένας κάνει το δικό του παA
Συντονίζουν τα «βήματά» τους Δήμο
ρεσης 1 εκατ. ευρώ απ' τα Ταμεία
και Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ζαγορίου
στο κάδρο μιας αισιόδοξης ζωής
ο σώμα έκρινε αθώα τη πρώηνOuκονομική Διευθύντptα του Δήμετέτρεψε την πρωτόδικη
Σπύρου (Δήμαρχος): Nα διασώσουμε
τρέξιμο, το γέλιο
πολιτισμό μας
αντιμετώτιση του διαβήτη
την έτερου κατηγορουμεαπό
λάασης αναγνωρίζοντας
σελίδα 16 λαφρυντκό του πρό- θηκε για ένα τρή.
515η Πάνwwα,
μερο στα Greece, ίδρωσε
θριαμβευτική νίκη της ΔΑΠ
φανέλα της
και στα Γιάννενα με 46%!
λάςp και έστειλε
μήνυμα ότι« τρέΣχολή
Δουλος επικοινωνίας
φηλά ποσοστό συγκέΣυνε
ντρωσε η
στις φοιτηνώνονται, καθώς
ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΣΟΓΛΟΥ
την Τετάρτη
Συλλόγων από
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
πρωτη δύναμη πανελλαδnd
Δήμο Ζαγορίου,
βήτη με σκοπό
σταθμό την ηλά-1.3 AE-ΤΕΙ
βεβαίως-βaβάue!
Όπως αναμενόταν, ηouμετοτου, άνοιξε μετά τη
μηλά επίπεδα.
όλη μας
Κατοίκους της
στους Amραγγέλους.
όμως να ξεκινήσεις
Δήμαρχος Ζαγορίου Badλης Σπύρου.
Σε Καβάσιλα Κοviτσας κα
Στάνο Am/via
ΓΝΩΜΕΣ
Στα χέρια της Αστυνομίας
δυο φορτία χασίς 140 κιλών
Η παλιά και η νέα στράτα
Κοσμοπολιτισμός και
Παγκοσμιοποίηση
Φιλόλογος-Σpaφέας
έχουν τέλος οι διοmή'Εβλεπα, τις προάλλες, ης τραγικές σκηνές
συνήθως ξεκινούν
διαδραματίζονταν στο Ελληνικό βούλιο. σκηνές
νική Αλβανία
ακούγεται και υποστηρίζεται κάπο.
θύμζοντρποκοομικέςxώρες. Ενιωσε τότε
ος από τους όρους αυτούς από πολmούς ή
ντροπή
βρίσκεται ο Ναός της Δηστην Ηπειρο πάντως
φιλοσόφους
ρίξουν τις
μοκρατίας στη χώρα μος, καθώς εmiσης ηπαότητα
δημόσιου
ιδεολογίες τους
βίου μας.
θεωριών ή
ως Έθνος atεί καταντήooμε
διώξεών τους.
κάποιος όmπρόκεrται στονές μεμονωμένες
Έτσι, τις τελευταίες
δεκαετίες
Τις πρώτες
ρινή βάση, προχωρώντας
20ou κυκλοφορούσαν έντονα
θεωρίες περί κοσμοποmσμού. Αλλά,
στοχευμένους ελέxους ή
κομμάτων να μιλάνε στη Βουλή, σης συζηπΗ
λ. 16
ξοποιώντας κατάλλη--1sη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα