Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛlΟΝΤΟΥΟ.Ε. ο Έτος 60ο Αρ. φύλλου
Τιμή 0,60 €
Πέμπτη 25 Μαΐου 2017
7.026
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ Τζαβέλλα 11- lΩANNINA 453 33 ο ΤΝΚέντρο26510 25.677,33.791- Fac 26510 30 350 ο http://www.proinoslogos.gr o [email protected]
Μαχαίρι σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, αγροτικές επιδοτήσεις κ.α
ΣΟΓΓΕΙKIΑΛΛΟΤΟΖΏΝΑΡΙ!
«Τρύπα» 827 εκατ. ευρώ στα έσοδα τουτετραμήνου, ΙΛεοντά
έστειλαν εξώδικο στη Δnpoτ.Αρα
δημιουργεί εράστο πρόβλημα στηνKuβέρνηση
Κώδωνας κινδύνου» για να μην πάνε
Hβαριάφορολογίαλtγισε τα ελληνικά νοικοκυριά...
τα Κληροδοτήματα σε ξένους ετενδυτός!
σφιχτή δημοσιονομική
Τα «κόκκινα δάνεια»
των Αγαθοεργών δεβαρύνουντιςΣολικές Περιουσίες που
βέρνηση εκτός
αυτά διαχειρίζονται, τονίζουνolδύοπp.ΔημοτικοίΣύμβοuλοo Κατηγορούν
για ολιγωρία Θ.Μπέγκα και
απδραση του Δημάρχου
Μεγάλος αγώνας γίνει
αρκετά χρόνια από
πολίτες φορείς
διαρκώς με το στην τοέmη,
τάσταση της «έννομης τάξης
δεν αποφέρει
δοκιiμενα έσοδα
καθεστώς δtxεF
της πόλη
προέρχονται από Κηροδοτήμαζουν υστέρηση
Ωστόσο, αποτέλεσμα
την.- παpτF
των Ελλήνων και συγκράτηση δαπανών.
mpξΕ, αφού από πλευράς
αυξημένες εισπράξεις
σοδήματος νομι
βάζοντας
κριμένοθέμα!
φόρο στην περιουσία
αναγκαστικά μέτρα (καταπροέρχοντα από Κληροδοτήματα,
σχέσεις.
ματς οποίες κάνουν ξανά uόγο
Εργολάβος και Λεοντόρnc.Σφίγγει το ζωνάρι
Ανάστατοι κτηνοτρόφοι
μεταξύ η Κυβέρνηση
Ετσι οι Περιουσίες αυτές
προσπαθεί με wρα
από τις επιδρομές λύκων
τη σελίδα
σφmοντας το ζωνάρι όλο
παντες του παραμένουν
στη Διαχείριση
τη σελίδα
Καταστημάτων της
Διαχρονική απαξίωση υποδομών
Μια κλειστή πισίνα... ρημάζει στη
τελευταίο καιρό κάΠροκαλεί ο Γ.Γ. Υπ. Μεταφορών
Φοιτητική Εστία της οδού Δομπ
της Ηπείρου καθtiς
για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων
Αagaγιάννη: θέσεων κατά παραντούν Περιφερειάρχης
γιατην
μεγαλώνει καθώς
σεων από τη Σκανδιναβία πpος
Καθώς η προθεσμία
Περιβαλλοντικό «χαράτσι
διάστημα εrαθέβάζουν τώρα και στο νερό
τουριστική εταιρία
μία. γκρινιάζουμε
δοοργανώνanςamοστολές
aγeόrεsta Σουν τις μεγαλύτερες ετ
χει θέσει καταληmκή ημερομηγκοίες αθλητικές υποδομές. Από
AMBarο, έχει μείνει κάτι
στην Ελλάδα
τέλος της τρέχουσας εβδομάδύσκολη ημέρα
Φυσικά και όχ,
Παρά τις παρεμβάoεις προς
θέλουν τα
για συγκέντρωση
την Υπηρεσία
συμφέροντα...
τές αναEjοποπτες ενώ
Bώς η Εθνική Μετεωρολογική δεν εξετάζεται κατά
που χώρους
μπορο να Ελληνες
rinProrΜΡΤΣn χής και άθλησης για μικρούς και
Euptuβουλευτή της
μεγάλους πολίτες!
Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι η
Παρά επιθέσε
όρων».
Η ΔΑΠ κυρίαρχη δύναμη
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΕΠΙΣΗΜ ΑΝΣΕΙΣ
Αριστερά Μνημόνια
στις φοιτητικές εκλογές
Ευρωσκεπτικισμός
χωρίς κανένα έλεος!
ρων κατά μελών της
την παλιοπαρέα να περνά
εκλογές, αMό
Επί τέλους οι μάσκες έπεσαν cα αποκαλύφθηκε απροκάλυπτα
στην ταβέρνα της Κυρά Αρχemoοος, πίνοντας
αληθrνό κι αποκρουστικό πρόounο
λαμβάνοντας τα καλομογειρeτη σημερινή
μένα θαλασσινά της, δίπλα στο δαtρmπό κυματάu του
εθελόδουλη κυβερνητική πλειοψηφία. Μας πήρε πολύ χρόνο
βρέχει το μαγευτικό
ακόμη χρονιά πρωτη
μέχρι να επrνοηθεί
oppτεκτονηθείτο κατάλληλο περπύλrγμα,
Ηταν η μακρινή εποχή
αγά-σιγά η
ΕΕ, που γκρεμίζονταν τα τείχη
υπαρκτού σοoιαλομού,
επιθέσεις έγιναν στη
κονοβοιλο το υπότο βαρύγδοumο τfrλο επολυνομοσχ
μέλη της ευρωπoiκής κοrνότητας
Σχολή Θεσοαλονίκης,
Ευρώ μέτρων)
κάθε ευρωπαίος πολίτης τη δυνατότητα να μεψηφισθεί από τους συνήθεις πρόθuμ
νας. Ωστόσο
και στο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα