Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Η αντιλαϊκή κλιμάκωση "προαπαιτούμενο" για τη ρύθμιση του χρέους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το portal
του ΚΚΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΗ 2017- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 12732
Ευρώ 1,50
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕwwΔΑΣ
«ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ»
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
Προετοιμασία νέων δομών για την προώθηση
Αναζήτηση νέων συμβιβασμών
της ιμπεριαλιστικής «σταθερότητας
στο έδαφος αντιθέσεων που οξύνονται
ναβαθμισμένο ρόλο σε επικίνδυνους σχεδιασμούς
εκινάνε αύριο στις Βρυξέλλες οι εργασίες
διεκδικεί με τις πρωτοβουλίες της η ελληνική κυβέρνηση
ΣΕΛ. 6
ΣΕΛ. 7
Η αντιλαiΚή κλιμάκωση προαπαιτούμενο
για τη ρύθμιση του χρέους
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Θηλιά στο λαιμό
του λαού
Αν ένα πράγμα επιβεβα
ΚΚΕ Πα τολαό μοναδική λύση είναι η μονομερής διαγραφή
ώνεται από την προχτεσ
ήσυνancσητουπtού:: που μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν πάρει στα χέρια του τα κλειδιά
ποτε ρύθμιση κι αν αποφα
της οικονομίας και της εξουσίας
οδεύεται απο ένα
Οσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να εμφανί
ρωτικό κύμα αντιλαϊκής ε
Μοναδικοί ωφελημένοι από τη ρύθμιση του χρέ
πίθεσης, χωρίς ημερομη
σει τη ρύθμιση του χρέους ως άλλοθι για τα άγρια
ους θα είναι όσοι ευθύνονται και για τη διόγκωση
νία λήξης
Ολα τα σχέδια και οι προ
αντιλαϊκά μέτρα που ψήφισε, ο λαός αντιλαμβάνε- του, δηλαδή οι επιχειρηματικοί όμιλο
τάσεις που έπεσαν στο τρα
ται ότι τα μέτρα ήρθαν για
να μείνουν και ότι η συ
Αυτό επιβεβαίωσε και η συνεδρίαση του Γου
νέχιση και κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής ε
ρογκρουπ το βράδυ της Δευτέρας, όπου η συζή
ναι το «προαπαιτούμενο» για οποιαδήποτε ρύθμ
τηση πάνω στα αντιλαϊκά σενάρια που κατέθεσαν
για ματωμένα πρωτογενή
πλεονάσματα από τα οποία
ση του χρέους και για την όποια ανάκαμψη της ο
ΕΕ και ΔΝΤ με τη συμμετοχή της κυβέρνησης, πα
θα πληρώνονται οι τόκο
προκειμένου να καταστε
ραπέμφθηκε στην επόμενη συνεδρίαση τον Ιούνη
κονομίας
το χρέος «βιώσιμο» μέχρ
το 2060
ΣΕΛ. 3, 5
Μάλιστα
ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΛοΓΕΣ
ΠΑΜΕ ΠΜΣ
ανάπτυξης να παραμένουν
Και έπειτα, διαφορετικά τα
Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα
απο το 2022
Την Παρασκευή
η μεγάλη
πρωτογενή πλεονάσματα
ψήφος για ισχυρή
συναυλία
συνθήκες γενικευμένης α
Πανσπουδαστική!
στο Θέατρο
βεβαιότητας στην παγκό
σμια οικονομία, με ανοιχτό
Πέτρας
το ενδεχόμενο να επιστρέ
Φοιτητές και σπουδαστές ψηφίζουν σή
ψει η κρίση
Στην πραγματικότητα, η
μερα για την ανάδειξη νέων ΔΣ στους
ΤΡΑΓΟΥΔAM
δια η συμφωνία για το χρέ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤ
συλλόγους τους. Η ισχυροποίηση της
ος θα αποτελέσει από μό
Πανσπουδαστικής ΚΣ θα συμβάλει στην
νη της ένα μνημόνιο διαρ
προσπάθεια να ζωντανεύουν αγωνιστ
κείας στο σβέρκο του λα
κά οι σύλλογο, ενάντια στην αντιλαϊκή
ού, για να εξοικονομήσε
το κράτος χρήματα που θα
πολιτική, στους επιχειρηματικούς ομ
κατευθύνονται στο ακέραιο
λους στις κυβερνήσεις και τα κόμματά
για την ενίσχυση τ
τους, να ενισχυθεί η οργάνωση σε κάθε
λαίου και τη χρηματοδότη
έτος και τμήμα
ση της ανάκαμψης
Συνέχεια στη σελίδα 3
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΕΠΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΟΥ ΚΚΕ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Μεγάλη εκδήλωση τιμής
Πολύνεκρη δολοφονική επίθεση
Να καταργηθεί ο νόμος
στην 3η Μεραρχία του ΔΣΕ
στο Μάντσεστερ
για τις συντάξεις χηρείας
ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 19
ΣΕΛ. 9
ΣΕΛ. 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα