Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ
ΕΤΑ PTH 24 ΜΑΙΟΥ 20
Συνέντευξη
από την παλιά Δράμα.
Από το Δήμο Δράμας
19 Ιουνίου- 28 Ιουλίου
Η ιστορία του
Η ζωή
Αρχίζει
ιστορικού ψητοπωλείου
Το πρόγραμμα της Δράμας «καλαμιά»
και κίνησις
Παιδί και
λης διηγ
ς Λατσ
Π.Τ. μικρές
εν Δράμα
ά της μακρόχρονης
κολύμπι
ς της Καλαμιάς
σελ.7
«Χρυσή» η Αννα Κορακάκη Πολλά Νοσοκομεία της χώρας χωρίς καμιά φύλαξη
Σχέσεις γονέων
στο Παγκόσμιο Κύπελλο
του δια διοργάνωση
Προκηρύχθηκαν επτά θέσεις
και τέκνων
Μονάχου
για τις ανάγκες φύλαξης
Συνεχίζει
νη, Α
Του ΕυάγγελονX Μαρινόπουλου
αυτή τη φορά το χρυσό μετάλλ
ροβόλο πιστόλι
μιο Κύ
του Νοσοκομείου Δράμας
Συχνά ακούμε
ιεξάγετα
Μόναχο.
γονέων
για τα παιδι
παιδιών για
Το πρόγραμμα
επί διοίκησης Κ. Τρέντσιου στη Δράμα
γονείς τους Συνήθως
Καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ για αφύλακτα Νοσοκομεία
παραπάνω αναφέρονται στην σκληρό.
τα, στην ελλειψη
αγάπης, σημαδιαφορία, ακόμα
κίνδυνο τηςωής
τις τελευταίε
εEαφανίζοντ
από τα
τέκνα από τουςγο.
έσα από μεγά
νείς τους Δυστυως ταπαραδεtyματα είναι
ώνοντας τη φ
ιαβάζουμε κάθε τόσο
μεγάλης αEα
ρας για
εφημερίδες η τα ακούμε στα ηλεκτρονικά
οία ξοδεύτη
εράστ
μάλλον έχ
Μέσα ΜαuκήςΕνημέρωσης
τίτλο
οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τοις
ΑEiζει
φέρουμε ότ, στη συγ
άσχημο τρόπ
tψυνσωματική αρτιότητα, αείναιέξυπνα,
κριμένη διοργάνωση
μεγαλύτερους, να προορώτο ζήτημα της φύλαξης
ήταν το χάλκινο πριν από τρεις ημέρες.
χώρας.
προκόβουν
wάμματα
Επίση
Τα παιδια
μεγάλη
ργάνωση
γονείς τους αγάπτ_μα,χρήματα
υποτυπώδη φύλαξη
κάνει ίσως την όποι
θερα μπο
κάθιθιοίαγα τηνtrγεία τους, την ανάβέβα
Υγείας
άνοδο Αν δεν
παξηκα την
λλων άλλων ζητημάτων: όπως άγνωστο
ών, αλλά
αυτά εκατέρωθενετέρχεται
ούς τους δημόσι
νη λόγο,
μπορο
ροβεί σε κλοπές, βα
Σήμερα ξεκινούν
Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος
οι αιτήσεις για τους
πέταe Eiwu δυνατόν οπατέραςήημητέρα
παιδικούς σταθμούς Κίνημα Διαμαρτυρίας Τρίτεκνων και όχι μόνο οικογενειών
Είνα δυνατά νογος
θιγατερα να γίνουν πατpοκτόνοιημηΝα μην κοπούν τα επιδόματα
Στη δημοσιότητα δόθη
ρόσκληση τη
φτάνουν στοσημείονασκοτώoουν
σημέρι
ρόγραμμα Εναρμόνιση οικογε
γγελματικής φής» της
ριόδους
σολογικόν άνθρωπο η παιδοκτονία.
προς τις τρίτεκνες οικογένειες
8, στη
τρο κτονία
ιδίως η μητροκτονία
λεπτομέρειε
την υποβολή
Μιλάει στον «Π.Τ.»η κα. Κωπάκη, από τους πολίτες
Ηγιναίκα
φόρμα για τη
γεννάει το παιδί της τοβdaσεέναguτο.
που ετοιμάζουν τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας
αφήνεισεκατοιασκάλα
αληκτική
μήνα για τις αιτήσεις
βάσισε μια πλαστική σακκοαλα
Θανάση Πολυμέν
ρωτεργάτες αυτής της
τάει στα σκουπίδια! Ο πατέρας πνίγει
ψή- πανελλαδικής
της ΕΕΤΑΑ.
λογητι
άλλως αυτός ο αγώνας
κάδο απορριμμάτων!Ηαρπάειτodπλο
κών επιδομάτων, ετοιμάζουν
Ηδη από
ούμενα μνημόνι
ειναι ανώτηροιηναρκομανείςηανηΒικοι!
όλη την Ελλάδα
ακόμα μια φορά, ότι
Πας εξηνύντα αυτά τα θλιβερά pant.
μέλλον. Εμείς
μενα Πας φτάνει κανείς
ξεκινήσαμε έχει ξεφύγ
γέννησε.
ειχαμε ξεκινήσει ήρθαν
την μητέρα
βούλους
ώσεις
πατέρα που μόχθησε
χεία όλης της χώρας
ξη δομα στήριξης
επαγγελματικά;
τέτοιο μίσος σως θα
ΟΡΦΕΑΣ
ελούν, δη
χαρακτηριστικά
ρουν τα απροστάτ
op- λογος,
ρόπο, θέλουμε να στείλουμε
"πολύς λόγος γίνετ
χωρίς
ής μηνυμά
3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ
γκατάθεση της Ομοσπ
στην Ελλάδ
ισχύει μέχρι αυτή τη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
γγυημένη φύλαξη
Δράμα κατά πόσο
θανότητα με την έννο
ραλαβή παράδοση
ΣΑΒΒΑΤΟ 27
τρόπο διαμορΚΥΡΙΑΚΗ 28
ΜΑΙΟΥ 2017
λέξει, ήδη
ρας, ενώ Δήμο
ΓΗΠΕΔΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Εηγεται ότι
Κύκνος
ε επειδή πρόκειται για
Δημο Δράμας.
Χορηγός Επικοινωνίας
Πρωινός Τύπος
μίλησε χθες
ζητούν από
Καπάκη Κερανάκ
τους δημοτικούς
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα