Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Εκτόξευση κόστους ρύπων στα 700 εκατ. βλέπει ο Αν. Καλλιτσάντσης
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 24/05/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Επιστολή του γερμανικού ΥΠΟΙΚ
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Τα τρία σενάρια για την Ελλάδα
Βορείου Ελλάδος
Η μέση λύση και η πίεση του ΔΝΤ
να ακολουθήσουν την επιτυχημένη επένδυση της COSCO
Οι κινεζικές επενδύσεις
τimpς στο επίκεντρο της συνάντησης Κορκίδη-Πιτσιόρλα
όilεςΠροΚρνεi Η Ελλάδα οφείλει, όχι μόνο λόγω των μνημονιακών
συνθηκών, αλλά ακολουθώντας τις εξελίξεις να
διεκδικήσει ένα κομμάτι από τις πιθανές επενδύσεις
των Κινέζων, επισημαίνει η ΕΣΕΕ.
Το ενδιαφέρον ανέμων αγερήσεων
Πότε θα βγει η Ελλάδα από τη
KOI find
στην Ελλάδα
δεna τη Προτίμηση
των Οικονομιών
mbσοένπς Κίνας στη Χώρα μας, αλά
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος
κοι πρόθεση να ακολουθήσουν την
επιτυχημένη επένδυση της COSCO στον
State Grid στον ΑΔΜΗΕ, επισημαίνει η
Η Ελλάδα κατέβασε το έλλειμμα του πpούπο
έχει κάνει ο ελληνικός λαός, το κοινοβούλιο
Ελληνκή Συνομοσπον% Εμπορίου
και η κυβέρνηση. Ελπίζω να αναλάβουν τις
λογισμού της κάτω από το όριο του 3% του
Επιχειρηματικότητας με αφορμή τη
υποχρεώσεις τους και οι δανειστές, συμπλήρΑΕΠ το 2016 και αυτό είναι «καλά νέα», τόνι
ροέδρου της Β.
τηση το
σε ο Πιερ Μοσκοβισί ανακοινώνοντας τις
ωσε.Οι συζητήσεις για το χρέος θα επηρεά
Κορiδη με τον υφυπουρN 0 κονομίας
συστάσεις για τις χώρες της ΕΕ.
σουν το δημοσιονομικό μονοπα
Η ΕπιτροΣτέργιο Πmσόpλο
Διεξάγουμε συζητήσεις για το κλείσιμο της β' πή έκρινε ότ η νομική οδός άρσης της διαδι
αξιολόγησης και το θέμα του χρέους στο
κασiας υπερβολικού ελλείμματος θα
μεσοπρόθεσμο διάστημα Το Eurogroup θα το
προχωρήσει όταν ξεκαθαρίσουν τα υπόλοιπα
συζητήσει και ελπίζω σε λύση μετά απ' όσα
θέματα, σημείωσε ο Μοσκοβιοί.
του ΣΜΕ
Αξιόλογη
ύξηση
κερδώ
μεγάλη διαφορά
ξαν δρό
περιφερ
αρουσka
μών λιμέ
σχέση με
λιμάν
δοφορ
(χωρί
προκύ
ό λογ
πρόσημο για
μεγαλύτερ
2016. Ωστό
λιμένος
ες ζημίες
σχεδόν
2015 λόγω διαγρα
εEαmας των οπο
εγαλύτερη αύξηση
της Χώρας
λειτουργο
οργανισμό
τη μορφή της Α.Ε
Διεθνή
κό Πρότυπ
12.384.127 ευρώ
Οργανισμός Λιμένος
Σε τροχό
σχετικά
ΔΑΠ) ερτα
εργασιών. Εντύ
Καβάλας με 91%
Η Πάτρα εργασιών,
λιμό- ση προκαλεί
λουθεί
μικρά
Βόλος Ε
μεγάλη αύξηση εξο- Οργανισμός Λlμένος
η Ελλάδα
μέσος
κέρδη
να, Καβάλα, Κέρκ- δων
ύξησης
υρα, Ραφήνα, Αλε6,56%