Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ομολόγων από τη Saxo Bank
αγές ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο ΟΕ Α.Φ. 4970 Τετάρτη 24.05.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Κύκλος εργασιών
4-Star Supplier Excellence
το ευρω
Πέρασε σε κερδοφορία η
Βραβείο στην Intracom Defense Electronics
Autohellas το Q1
από τη Raytheon
Ντράγκι
Ανάταξη άν του 2,1%
λόγους
πλεόνασμα
έρθηκe η Γερμανίδα
λάριος Ανγχελα Μέρκελ.
ευρώ είν
πολύ αδύναμο λόγω της
σμοrnκής πολιτικής της ΕΚΤ
Η καγκελάριος ανέφερε πως
προβλέπει για φέτος η ΕΕ
η χαμηλή τιμή
λαίου επισης
λεί παράγοντα, μεταδίο
Reuter
Η ΜέgeΕλ πρόσθε
νδύσουμε
μπορούμε
περισσότερο στη Γερμανία,
λεί 2ινητήριο δύναμη
ανάγια την
WannaCryptor
Νέο εξα όροφο Δωρεάν εργαλεία από ESET για
Καταστημα
Την Καταπολέμηση ransomware
Βοηθούν στην καταπολέμηση
ία εξάπλωση
κρουσμάτων από τις πρόσφατες θέσεις
ransomware, χρησιμοποείται γ
εξάπσυμπεριλαμβανομέν
του ληση λογισμιazού που στοχείνει
Wanna Cry
μίας παραλλαγή
τάστημα H&M
ryptocu
μποριxό δρόμο τη
διαβόητου
ransomware Crysis κακάουλωνsτgoγραμμάτων.
Λάρισας, στην οδό Κούμα 25
στην Ελευθερίου Βeνιζέλου
Η ESET
ένωσε τη διάθ
Η λειτουργία
ανcχνetισης τον Έτοιμη να ξεπεράσει τις προβλέψεις για την ανάπτιeη είνα
ση δύο χρήσιμων εργαλείων για
ΕtemalBlue exploit (CVE-201
η ελληνική
μία, εάν
οι εταίροι τηρήσουν πς
γχαινιάστη
ρδέλας από
καταπολέμηση
0144) προστεθεί τις 25
δεσμεύσεις τους, υποστηρίξει ο υπ. Ανάπτυξης. Σε τέσσερις
Store M
ger, Ζήση
σμάτων τις πρόσφατες επιθ. Ατgιλου στην πλατφόeμα της
mλώνες το νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα
γούλια μαι την
Νίκη Μπου
έσεις are, συμπεριλαμ. ESET,
πριν το ξέoπασμα του
tούρη, ual Merchandiser. βανομένου
του Cry
Cry, σύμφωνα με την
6όροφο Η&Μ κατά
(WannaCryptor
Φυσικά, είμαστε ανήσυχο
2.300 τμ. άντιχα- παραλλαγής
του διαβόητου ran
στημα
θα εκπληρώ
μια της χώρας
Το δεύτερο εργαλείο
πάg οντα καταδικές τους δεσμεύσεις για
προχωρήσει η
που ευθύνεται για την πgοσθήκη τει η ESET είναι ένα ran
στήματα
ελάφρυνση
λαγών μεταξύ
χρέους,
τρο Panther
allot
πExτάσεων
ccryptor για τους χρτr
onion στα αρχεία
που μολύνει στες που έχουν πέσει θύματα
ώστε να προχωρήσει η τραπεζών
και των πολιτών
οδό Ρούσβελ
ελληνικών με μία μείωση τον επιτοκίων
ένταξη των
μιας παραλλαγής
μολόγων
θα ενισχύσει τη ρευΤο πρώτο εργαλείο ΕtemalEl
Crysis, η οποία χρη
σύστημα
στρατηγική
σημασίας για την Η&Μ λόγω
vulnerability Checker εξετάtΕ
μοποιεί τις επExτάσεις wallet ποσοτικής
χαλάρωσης, να στότητα της αγοράς, όπως
Windows διαθέτουν
της εξuοετκής
ρισvτογραφημε- δοθεί στις αγορές η εuώνα σημείωσε.
λα patch ώστε
να μη να αρχεία. Τα κλειδιά δημοεσίας.
πελατών μας τους πgoοφ- μοAuνθούν από το exploit. σιεύθηχαν στις 18Μαtovαπό τα
οποίο βοtσχετα
φόρουμ
BleepingComputer
μενη eμετeigία